برای خرید یک آپارتمان 60 متری در منطقه صادقیه باید 860 میلیون تومان پرداخت کرد.
منبع: میزان