سهمیه کاغذ نوبت دوم سال 98 روزنامه‌های کشور توزیع شد.

به گزارش نسیم اقتصاد، فهرست سهمیه نوبت دوم روزنامه‌های کشور متعلق به 242 عنوان روزنامه سراسری و غیر سراسری به میزان 1753 تن کاغذ با ارز دولتی، صبح امروز نهایی و برای توزیع در اختیار پنج شرکت‌ واردکننده کاغذ قرار گرفت.

همچنین 40 تن کاغذ برای 108 عنوان نشریه در این فهرست قرار گرفت.

بر این اساس، پیامک مربوط به کاغذ تخصیص یافته و شرکت معرفی شده برای دریافت آن برای صاحبان امتیاز رسانه‌های مذکور ارسال می‌شود. فهرست کاغذ تخصیص یافته نیز در راستای شفافیت، همچون گذشته در وبسایت معاونت مطبوعاتی منتشر خواهد شد.

شایان ذکر است با توجه به تدابیر اتخاذ شده و ورود حجم قابل ملاحظه‌ای از کاغذ مطبوعات با ارز دولتی، به زودی سهمیه نوبت سوم نشریات نیز محاسبه و اعلام خواهد شد.

منبع: تسنیم

نظرات شما