در حال حاضر قیمت برنج 4.5 کیلویی برنج گلستان 85 هزار تومان است.

به گزارش نسیم اقتصاد، در ادامه آخرین نرخ برنج‌های شناخته‌شده و پرفروش بازار را مشاهده می‌کنید.