بازار مسکن در تهران دچار رکود تاریخی شده؛ به طوری که در 9 منطقه از مناطق 22 گانه پایتخت تعداد معاملات به کمتر از 100 فقره رسیده است.

به گزارش نسیم اقتصاد، خرید و فروش در بازار مسکن شهر تهران 64 درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. رکود ناشی از جهش حدود 200 درصدی قیمت‌ها طی دو سال گذشته تا حدی در بازار رخنه کرده که در 9 منطقه از مناطق 22 گانه شهر تهران تعداد معاملات دو رقمی است. مهرماه 1398 منطقه 22 کم‌رمق‌ترین منطقه در شهر تهران بود؛ به طوری که تعداد قراردادهای خرید و فروش مسکن در این منطقه تنها 30 فقره بوده است. در منطقه 19 نیز فقط 32 فقره معامله مسکن انجام شده است. در مناطق 21، 16، 20، 18، 17، 9 و 12 نیز به ترتیب 51، 66، 74، 79، 83، 86 و 96 فقره خرید و فروش به انجام رسیده که نشان می‌دهد سهم پرتراکم‌ترین مناطق جمعیتی شهر تهران از 3401 قرارداد خرید و فروش آپارتمان در کل شهر تهران فقط 17درصد بوده است.

افت بی‌سابقه تعداد مبایعه‌نامه‌ها در مناطق جنوبی شهر تهران به کاهش توان متقاضیان برمی‌گردد. این مساله در حالی ایجاد شده که میانگین قیمت مسکن در هشت منطقه‌ی جنوبی از مناطق مذکور 7.1 میلیون تومان در هر متر مربع است و البته در منطقه 22 متوسط قیمت 10.8 میلیون تومان گزارش شده است.

در سایر مناطق تهران نیز که بیش از 100 فقره معامله انجام شده بازار چنگی به دل نمی‌زند. مهرماه امسال در منطقه 13 فقط 118 فقره، در منطقه 3 تعداد 139 فقره، در منطقه 11 بالغ بر 143 فقره، در منطقه 6 تعداد 157 فقره، در منطقه 14 بالغ بر 177 فقره، در منطقه 1 تعداد 179 فقره و در منطقه 15 بالغ بر 195 فقره قرارداد خرید و فروش به امضا رسیده است.

45 درصد معاملات در پنج منطقه‌ی تهران

مهرماه امسال 45 درصد معاملات مسکن شهر تهران در چهار منطقه‌ی 5، 2، 4، 10 و 7 انجام شده که بالای 200 فقره مبایعه‌نامه در هریک از این مناطق به امضا رسیده است. در منطقه 5 که مطابق معمول بالاترین تعداد قرارداد خرید و فروش منعقد شده 515 فقره معامله به انجام رسیده که البته نسبت به مهرماه پارسال 64 درصد کاهش یافته است. در مناطق 2، 4، 10 و 7 نیز به ترتیب 311، 267، 242 و 202 خانه در مهرماه 1398 فروخته شده که به ترتیب 65، 68، 64 و 61 درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش نشان می‌دهد.

مسکن در جنوب تهران ارزان شد

مهرماه امسال تورم بازار مسکن در اغلب مناطق جنوبی شهر تهران منفی شد. مطابق پیش‌بینی‌ها پس از کاهش قیمت مسکن در مناطق شمالی تهران، روند افت قیمت به مناطق جنوبی سرایت کرد. مهرماه 1398 قیمت مسکن در 10 منطقه واقع در نیمه جنوبی شهر تهران شامل مناطق 9، 10، 11، 12، 14، 15، 16، 18 و 21 و چهار منطقه واقع در نیمه شمالی شهر شامل مناطق 4، 5، 7 و 21 کاهش پیدا کرد بیشترین افت قیمت در منطقه 21 با 18 درصد کاهش ماهیانه رخ داد. هم‌چنین مناطق 15، 16 و 22 به ترتیب 11 درصد، 7.5 درصد و 11 درصد کاهش ماهیانه قیمت را تجربه کردند.

مناطق 4 و 5 به عنوان کانون معاملات به ترتیب با کاهش 1.5 و 6.5 درصد قیمت نسبت به شهریورماه مواجه شدند. هم‌اکنون میانگین قیمت آپارتمان در مناطق 4 و 5 به ترتیب 13 و 14.6 میلیون تومان در هر متر مربع است. بررسی‌ها نشان می‌دهد تورم مسکن در مناطق مصرفی تهران منفی شده و نمی‌توان رشد 0.4 درصد معدل کل را به تمام مناطق تعمیم داد. مهرماه امسال قیمت خانه در مناطق یک تا سه پایتخت به ترتیب 7.6، 9 و 5.3 درصد افزایش یافت که در رشد میانگین قیمت کل تاثیرگذار بود. اما با توجه به حجم پایین معاملات در کل شهر تهران، افزایش یا کاهش قیمت ماهیانه نمی‌تواند ملاکی برای ارزیابی وضعیت کلی بازار تلقی شود.

اخبار مرتبط

نظرات شما