برای خرید یک واحد آپارتمان 44 متری 20 سال ساخت در مشیریه خیابان سازمان آب به سرمایه 318 میلیون تومانی نیاز است.

به گزارش نسیم اقتصاد، برای خرید خانه در مشیریه بسته به موقعیت و سال ساخت باید هزینه‌های متفاوتی پرداخت کرد.منبع: میزان