مدیر کل روابط کار وزارت کار گفت: در شش ماهه اول امسال 6 درصد کاهش ورودی درخواست های کارگران به مراجع حل اختلاف را داشتیم که ترمیم حقوق پایه حداقل مزدی سال 98 مورد تایید شورای عالی کار موجب سطح رضایتمتدی محیط کار کارگران شده است.

به گزارش نسیم اقتصاد، کوروش یزدان در برنامه روی خط خبر شبکه خبر از راه اندازی سامانه جامع روابط کار در اینده نزدیک خبر داد و افزود: با راه اندازی و فعالیت سامانه جامع روابط کار با مراجعه جامعه کارگری به دفتر پیشخوان دولت و تشکیل پرونده احراز هویت الکترونیکی، تمامی تبادلات گفت و گویی و آرا و ابلاغ در مراجع حل اختلاف مبتنی بر همین سامانه صورت خواهد گرفت.
وی افزود: ماده 10 قانون کار صراحت دارد به الزام ثبت قرارداد و نسخه ای از آن در حوزه ادارات کار که از طریق این سامانه، ثبت قراردادهای کارگران و کارفرمایان باید انجام شود.