جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد که تخلفات کشف شده در بازرسی و کنترل واحدهای صنفی در چهار ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، 23.8 درصد افزایش داشته است.

به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از ایسنا، طبق این آمار تعداد تخلفات کشف شده در بازرسی و کنترل واحدهای صنفی در چهار ماهه نخست امسال به 104 هزار فقره رسیده است، در حالی‌که این رقم در مدت مشابه سال گذشته 84 هزار فقره بوده است.

همچنین آمارها نشان می‌دهد که تعداد پرونده‌های تشکیل شده در جریان بازرسی و کنترل واحدهای صنفی با افزایش 23.1 درصدی در چهار ماهه نخست امسال به 80 هزار فقره رسیده است در حالی‌که تعداد این پرونده‌ها در چهار ماهه نخست سال گذشته 65 هزار فقره بوده است.

در این میان در چهار ماهه اول امسال به 49 هزار شکایت مردمی رسیدگی شده که نسبت به 46 هزار مورد رسیدگی در مدت مشابه سال گذشته، 6.5 درصد افزایش داشته است.

تعداد کل بازرسی‌ها از واحدهای صنفی نیز در این مدت یک میلیون و 250 هزار فقره بوده که نسبت به یک میلیون و 110 هزار فقره بازرسی انجام شده در سال گذشته، 12.5 درصد افزایش داشته است.