­رئیس سازمان برنامه و بودجه تهران گفت: شاخص قیمت اجاره‌بهای واحدهای مسکونی استان تهران در بهار 98، به 1.158 رسید.

به گزارش نسیم اقتصاد، صدا و سیما نوشت: نعمت الله ترکی گفت: یکی از بخش های مهم در برآورد شاخص قیمت مصرف کننده، بخش مسکن است. این بخش شامل زیر بخش های "اجاره بهای واحدهای مسکونی" و "خدمات نگهداری و تعمیر واحد مسکونی" (تعمیرات جزئی واحد مسکونی: لوله کشی، گچکاری، برق کاری، نصب ایزوگام و...) است.

وی ادامه داد: در فصل بهار 1398، شاخص قیمت اجاره بهای واحدهای مسکونی در مناطق شهری استان تهران، به عدد 1.158 رسید که نسبت به فصل قبل 1.3 درصد افزایش داشته است. مقدار این شاخص برای کل کشور عدد 0.142 بوده است. در این فصل بیشترین نرخ تورم فصلی مربوط به استان سیستان و بلوچستان با 7.14 درصد افزایش و کمترین آن مربوط به استان لرستان با 6.0 درصد افزایش است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان تهران، گفت: درصد تغییرات شاخص قیمت اجاره بها در فصل بهار 1398 نسبت به فصل مشابه سال قبل یعنی فصل بهار 1397 (تورم نقطه به نقطه) در استان تهران، 1.36 درصد است که بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه در فصل بهار 1398 کشور بوده است. در این فصل مقدار تورم نقطه به نقطه ی کشور 6.25 درصد اعلام شده است. ضمن آنکه کمترین مقدار این شاخص برای استان آذربایجان غربی با 1.10 درصد بدست آمده است.

ترکی درادامه افزود: به عبارتی خانوارهای استان تهران به طور متوسط 10.5 واحد درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای استان آذربایجان غربی 15.5 واحد درصد کمتر از میانگین کل کشور در بخش اجاره بها هزینه کرده اند. با توجه به اعداد مربوط به تورم نقطه به نقطه، تنها سه استان تهران، چهار محال و بختیاری و لرستان بالاتر از میانگین کل کشور بوده اند.

به گفته وی، نرخ تورم چهار فصل منتهی به فصل بهار 1398 نسبت به دوره مشابه سال قبل در بخش اجاره بها، برابر 22.6 درصد است. طبق اطلاعات مذکور در استان تهران33 درصد بیشترین عدد و در استان آذربایجان غربی7.8 (درصد) کمترین عدد را نشان می دهد.

اخبار مرتبط

نظرات شما