قیمت نفت در بازارهای جهانی با کاهش و قیمت طلا با افزایش همراه بود.

به گزارش نسیم اقتصاد، ایلنا نوشت: قیمت نفت در بازارهای جهانی کاهش یافت.

قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت  38 صدم درصد کاهش به 55 دلار رسید.

قیمت نفت خام برنت نیز با 57 صدم درصد کاهش به 59 دلار و 14 سنت رسید.قیمت طلا نیز با 33 صدم درصد افزایش به 48 دلار و 90 سنت در هر گرم رسید.