آنچه در زیر می‌آید نرخ روز خودروهای صفر بازار تهران طی مرداد ماه 98 است که بین 150 تا 200 میلیون تومان در سطح بازار نرخ خورده است.


اخبار مرتبط

نظرات شما