مدیرعامل فولادخوزستان گفت: حمایت مسئولان از شرکت‌های ساخت داخل برای چرخه تولید داخل ضرورت دارد.

 به گزارش نسیم اقتصاد، علی محمدی مدیر عامل فولاد خوزستان ضمن خیرمقدم به کلیه مدعوین اولین نمایشگاه تخصصی بومی سازی گروه فولاد خوزستان اظهار داشت: امیدواریم با حضور قدرتمند قطعه سازان و تامین کنندگان در این نمایشگاه، قدم بلندی برای حمایت از بومی سازی برداشته شود.

وی افزود: وظیفه ملی خود می دانیم هر جا قطعه و تجهیزی مطابق با استانداردهای بین المللی باشد در اولویت تامین قرار گیرد.

محمدی تولیدکنندگان با استفاده از روش های نوین بازاریابی و بومی سازی محصولات، راهکارهای کاهش قیمت تمام شده، استانداردسازی جهانی در کیفیت توجه کنند.

مدیرعامل فولاد خوزستان ادامه داد: حمایت مسئولان از شرکت‌های ساخت داخل برای چرخه تولید داخل ضرورت دارد.

وی خاطرنشان کرد: در شرایط فشارهای بین‌المللی ناشی از تحریم های ظالمانه و با اتکا بر رهنمودهای مقام معظم رهبری، نمایشگاه بومی سازی در این شرکت برگزار می‌شود و این نمایشگاه تخصصی می تواند در سایر صنایع متمرکز شود.