آنچه در زیر می‌آید قیمت روز خودروهای صفر بازار تهران طی تیر ماه 98 است که بین 500 تا 700 میلیون تومان در سطح بازار قیمت خورده که ممکن است تا 5 درصد در مناطق مختلف تهران دارای نوسان باشد؛

اخبار مرتبط

نظرات شما