بانک مرکزی امروز نرخ 47 ارز بین بانکی را اعلام کرد که بر این اساس نرخ 8 ارز ثابت ماند، 4 ارز کاهش و 35 ارز افزایش یافت.

به گزارش نسیم اقتصاد، باشگاه خبرنگاران نوشت: بانک مرکزی امروز نرخ 47 ارز بین بانکی را اعلام کرد که بر این اساس نرخ 8 ارز ثابت ماند، 4 ارز کاهش و 35 ارز افزایش یافت.

اخبار مرتبط

نظرات شما