براساس آمارهای مرکز آمار، نرخ بیکاری بهار امسال 10.8 درصد بود و بررسی جداول نشان می‌دهد که در این دوره 13 استان (استان‌های شمالی کشور) نرخ بیکاری تک رقمی داشتند.

به گزارش نسیم اقتصاد، ایرنا نوشت: آمارها بیانگر این است که بهار امسال از میان 27 میلیون و 339 هزار و 431 نفر جمعیت فعال، 2 میلیون و 956 هزار و 687 نفر بیکار بودند. سهم مردان از جامعه بیکار 2 میلیون و 23 هزار و 806 نفر و سهم زنان 932 هزار و 881 نفر بود.

مقایسه نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 بهار امسال با سال گذشته حاکی از کاهش 1.8 درصدی این جمعیت است.

در سه ماهه نخست امسال استان‌های اردبیل، ایلام، بوشهر، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، زنجان، سمنان، فارس، گیلان، مازندران، مرکزی و همدان نرخ بیکاری تک رقمی داشتند.

این در حالی است که زمستان 1397 تنها پنج استان دارای نرخ بیکاری تک رقمی بودند.

استان همدان با رقم 6.1 درصد و چهار محال و بختیاری با 16.7 درصد به ترتیب کمترین و بیشترین نرخ بیکاری کشور را به خود اختصاص دادند. نرخ بیکاری پایتخت 10.7 درصد بود.

بررسی نرخ بیکاری در یک سال گذشته نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در سال گذشته از کانال 12 درصد خارج نشد و بهار امسال نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته با 1.3 درصد کاهش به رقم 10.8 درصد رسید.

کاهش نیم درصدی نرخ مشارکت اقتصادی در یک سال گذشته

نرخ مشارکت اقتصادی یکی از متغیرهای مهم در ارزیابی جمعیت شاغل و بیکار است و این شاخص در واقع مجموع جمعیت شاغل و بیکار کشور را در بر می گیرد.
تناسب میزان افزایش جمعیت شاغل و بیکار مهم است به شکلی که ممکن است در یک دوره زمانی معین یک ساله شاهد افزایش جمعیت بیکار جامعه باشیم، اما به دلیل افزایش نرخ مشارکت این احتمال وجود دارد که با وجود افزایش جمعیت بیکار، تعداد شاغلان نیز افزایش یابد. بنابراین برای سنجش نیروی کار، تناسب رشد اشتغال و بیکاری ارزیابی می شود.

مقایسه نرخ مشارکت اقتصادی سال 1397 و 1396 حاکی از افزایش چهار دهم درصدی آن در سال گذشته است. البته اگر این نرخ را در بین چهار فصل سال 1397 بررسی کنیم می‌بینیم که بهار 1397 با نرخ مشارکت اقتصادی 41.1 درصد، بیشترین میزان را داشت و پس از آن سیر نزولی یافت و به این ترتیب در تابستان به 40.9 درصد و در پاییز به 40.5 درصد و سرانجام در زمستان 1397 به رقم 39.5 درصد رسید.

براساس آمار نرخ مشارکت اقتصادی بهار امسال 40.6 درصد اعلام شد که نسبت به بهار 1397 (که 41.1 درصد بود) کاهش 0.5 درصدی داشته است.

در این دوره سه ماهه استان گیلان با 48.1 درصد بشترین نرخ مشارکت اقتصادی و کهگیلویه و بویراحمد با 35.6 درصد کمترین نرخ مشارکت اقتصادی را دارند.

اخبار مرتبط

نظرات شما