نتایج طرح آمارگیری اندازه‌گیری تغییرات ماهانه تعداد دام سبک، در خرداد ماه 1398 نشان می‌دهد که تعداد گوسفند و بره موجود در دامداری‌های کشــور 47,3 میلیون رأس و تعداد بز و بزغاله 17.5 میلیون رأس بوده است.

به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از مرکز آمار ایران،  نتایج طرح آمارگیری اندازه‌گیری تغییرات ماهانه تعداد دام سبک، در خرداد ماه 1398 نشان می‌دهد که تعداد گوسفند و بره موجود در دامداری‌های کشــور 47,3 میلیون رأس و تعداد بز و بزغاله 17,5 میلیون رأس بوده است.
 
هر چند تعداد دام سبک نسبت به زمان مرجع (مهر ماه 1397)  24 درصد افزایش یافته اما نسبت به اوج جمعیت این نوع دام از زمان شروع این طرح (اسفند 1397) 3 درصد کاهش یافته است که خروج دام‌های پرواری از گله (عرضه برای کشتار) و کاهش زایش دام‌ها، مهمترین دلایل این موضوع می‌باشد.
 
طبق یافته‌های این طرح آمارگیری، در خرداد ماه امسال، تعداد 682 هزار رأس بره و 365 هزار رأس بزغاله در بهره‌برداری‌های پرورش‌دهنده دام سبک کشور متولد شده است که کمترین مقدار، از مهر ماه 1397 تاکنون است.

اخبار مرتبط

نظرات شما