«انباشت بیکاران» به دلیل فرصت سوزی شغلی برای دهه شصتی‌ها، در کنار «متقاضیان جدید بازار کار» سرعت کاهش نرخ بیکاری و افزایش نسبت اشتغال را با کندی مواجه کرده است.

به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از مهر، «بیکاری بلند مدت» شاخصی است که بر «مدت» بیکاری یک فرد دلالت دارد؛ یعنی مدت زمانی که یک شخص یک سال و یا بیشتر بدون شغل و در جستجوی کار باشد.

اگر طول مدت بیکاری، مخصوصاً مدتی که شخص تحت پوشش بیمه بیکاری یا حمایت‌های مشابه است، طولانی شود، آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی به همراه خواهد داشت.

اما مهمترین و اصلی ترین چالش بازار کار امروز کشور، علاوه بر ماهیت «بیکاری»، بروز چالش «بیکاری بلند مدت» است؛ چالشی که امروز در ادبیات مسئولان و سیاست گذاران تحت عنوان انباشت نیروی کار نیز از آن یاد می‌شود.

فارغ از اینکه به زعم دولت مردان، بیکاری طی سال‌های گذشته در «فهرست ابرچالش‌های دولت» قرار گرفته، بیش از آن، انباشت نیروی کار سرعت کاهش نرخ بیکاری و به تبع آن افزایش جمعیت شاغل را کند کرده است و باعث شده تا به رغم سیاست های قابل دفاع در حوزه اشتغال زایی اما تغییر محسوسی در کاهش جمعیت شاغل مشاهده نشود.

از سوی دیگر انباشت نیروی کار باعث شده، به رغم بهبود نسبی متغیرهای بازار کار در چهارساله نخست دولت یازدهم، اما همچنان سرعت کاهش جمعیت بیکاری با کندی پیش برود و دولت علاوه بر پاسخ به نیاز شغلی متولدین دهه هفتاد و متولدین اوایل دهه هشتاد، با چالش بیکاری جمعیت دهه شصت نیز مواجه باشد. گروهی که بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن 95 حدود 16 میلیون و 802 هزار نفر معادل 21 درصد جمعیت کشور را به خود اختصاص می‌دهند.

عدم پاسخ به نیاز شغلی متولدین دهه شصت امروز بازار کار را با چالش «انباشت نیروی کار» مواجه کرده که آمارهای رسمی نیز مٌهر تأییدی بر این ادعا است. آمار رسمی، جمعیت حدود 3 میلیون و 200 هزار نفری بیکاران را روایت می‌کند که جمعیت بیکار متولد دهه شصت، به استناد همین آمار رسمی حدود یک میلیون و 734 هزار نفر است؛ یعنی 53 درصد از جمعیت بیکار کشور را متولدین دهه شصت به خود اختصاص می‌دهد.

سهم 53 درصدی جمعیت بیکار دهه شصت از کل جمعیت بیکار، بدون تردید ادعای «انباشت نیروی کار» و عدم سیاست‌های بلند مدت اشتغالزایی را اثبات می‌کند تا امروز علاوه بر جمعیت انباشت بیکار دهه شصت، متقاضیان جدید بازار کار یعنی متولدین دهه هفتاد و متولدین نیمه نخست دهه هشتاد، به حجم تقاضای ورودی به بازار کار اضافه شوند.

بررسی تغییرات جمعیت شاغل کشور به استناد آمار رسمی دولت نشان می‌دهد، در طول سال 96 تعداد 761 هزار فرصت شغلی و در طول سال 97 نیز 464 هزار فرصت شغلی در کشور ایجاد شده؛ در حالی که در دوره پنج ساله 92 تا 97 به طور متوسط 493 هزار شغل در کشور ایجاد شده است.در حال حاضر نیز دولت برای پاسخ به نیاز تقاضای جدید و انباشت نیروی کار باید سالانه یک میلیون فرصت شغلی ایجاد کند.

اخبار مرتبط

نظرات شما