آنچه در زیر می‌آید نرخ روز خودروهای صفر بازار تهران طی اردیبهشت ماه 98 است که بین 200 تا 300 میلیون تومان در سطح بازار نرخ خورده که ممکن است تا 5 درصد در مناطق مختلف تهران دارای نوسان باشد.

اخبار مرتبط

نظرات شما