بررسی آمار تجارت خارجی کشور در فروردین ماه سال جاری نشان می‌دهد که واردات کنجاله 371 درصد و جو به استثنای بذر 71.50 درصد افزایش و واردات ذرت دامی 11.28 درصد کاهش یافته است.

به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از مهر، بررسی آمار تجارت خارجی کشور در فروردین ماه سال جاری نشان می‌دهد که در نخستین ماه سال 498 هزار و 849 تن ذرت دامی به ارزش 122 میلیون و 747 هزار دلار به کشور وارد شده است.

این در حالی است که در فروردین ماه سال گذشته 619 هزار و 710 تن ذرت دامی به ارزش 138 میلیون و 354 هزار دلار وارد کشور شده بود.

به این ترتیب آمار نشان می‌دهد، واردات ذرت دامی در فروردین ماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل از نظر وزنی 19.50 درصد و از نظر ارزشی 11.28 درصد کاهش یافته است.

افزایش 371 درصدی واردات کنجاله

همچنین در ماه اول سال جاری 228 هزار و 792 تن کنجاله و سایر آخال های جامد به ارزش 98 میلیون و 159 هزار دلار به کشور وارد شده است.

میزان واردات کنجاله در فروردین ماه سال گذشته 51 هزار و 843 تن به ارزش 20 میلیون و 834 هزار دلار به کشور وارد شده بود.

بنابراین، واردات موز در ماه اول سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل، از نظر وزنی 341.31 درصد و از نظر ارزشی 371.13 درصد افزایش یافته است.

افزایش 71.50 درصدی واردات جو

در فروردین ماه سال جاری 194 هزار و 621 تن جو به استثنای بذر به ارزش 52 میلیون و 109 هزار دلار به کشور وارد شده است.

این در حالی است که در فروردین ماه سال گذشته 140 هزار و 142 تن جو به ارزش 30 میلیون و 384 هزار دلار به کشور وارد شده بود.

به این ترتیب آمار نشان می‌دهد که در فروردین ماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل واردات جو از نظر وزنی 38.87 درصد و از نظر ارزشی 71.50 درصد افزایش یافته است.

اخبار مرتبط

نظرات شما