طی حکمی از سوی سرپرست بانک شهر، رحیم طاهری به‌عنوان معاون مدیرعامل در امور شعب منصوب شد.

به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از خبرانلاین، رحیم طاهری که پیش از این به عنوان معاون بانک ملت در امور اجرایی و معاون منابع انسانی سابقه فعالیت دارد، اکنون به‌عنوان معاون مدیرعامل در امور شعب منصوب شد.

طاهری همچنین در حوزه اعتباری بانک ملت چندین سال مدیرکل برنامه‌ریزی و نطارت اعتباری بوده است.