نود و هشتمین مرحله از پرداخت یارانه‌های نقدی ساعت 24 امشب واریز می‌شود.

به گزارش  نسیم اقتصاد به نقل ازایسنا، نخستین یارانه نقدی سال 1398 همچنان بدون تغییر 45 هزار و 500 تومان است که امشب به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد.
بر اساس مصوبه مجلس در قانون بودجه، برای سال جاری حدود 41 هزار و 600 میلیارد تومان بابت پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی به خانوارها پیش‌بینی شده است که تأمین یارانه بیش از 76 میلیون نفر یارانه بگیر است.

دولت هر ماه باید حدود 4100 میلیارد تومان بابت پرداخت یارانه نقدی و افزایش پرداختی به خانوارهای کم‌درآمد تأمین مالی کند که بیش از 3600 میلیارد آن متعلق به یارانه‌های نقدی است.