نرخ حق بیمه انواع خودروهای سواری با احتساب سال‌های برخورداری از تخفیف‌ها در شرایطی از سوی شورای عالی بیمه اعلام شده است که در مجموع، حق بیمه سال 98 نسبت به سال گذشته، 32 درصد افزایش دارد.

به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از مهر، شورایعالی بیمه در اجرای ماده (3) «آئین نامه تعیین سقف حق بیمه شخص ثالث و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن» مصوب هیأت وزیران در سال 1396 موضوع ماده (18) «قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه - مصوب سال 1395»، ششم اسفندماه 97 جدول نرخ حق بیمه‌ها را برای سال 1398 اصلاح کرد.

این شورا به طور معمول هر ساله در اسفندماه نرخ حق بیمه پایه شخص ثالث را بعد از اعلام نرخ دیه توسط قوه قضائیه تعیین می‌کند. سال گذشته قوه قضائیه با رایزنی‌های صورت گرفته، نرخ دیه را 16.9 درصد نسبت به سال 97 افزایش داده که با این حال بررسی نرخ‌های حق بیمه شخص ثالث مورد عمل شرکت‌های بیمه برای سال جاری نشان می‌دهد که این نرخ حدود 32 درصد بیش از سال گذشته تعیین شده است.

بر اساس گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، تمامی شرکت‌های بیمه موظف هستند بیمه نامه‌های شخص ثالثی را که تاریخ شروع پوشش آنها از اول فروردین 1398 و پس از آن است، با تعهدات بدنی سه میلیارد و 600 میلیون ریال (معادل دیه ماه‌های حرام) و تعهدات مالی حداقل 90 میلیون ریال صادر کنند؛ ضمن اینکه شرکت‌های بیمه و نمایندگان آنها مکلف هستند جدول پایین را در معرض دید متقاضیان قرار دهند؛ نحوه اعمال انواع تخفیف‌ها و اضافه نرخ‌های حق بیمه مربوط به بیمه شخص ثالث، بر اساس ضوابط مندرج در آئین نامه اجرایی ماده (18) قانون مذکور و با رعایت بخشنامه‌های بیمه مرکزی ایران است.

بر این اساس نرخ حق بیمه شخص ثالث پراید، پیکان و خودروهای مشابه با یک سال تخفیف یک میلیون و 573 هزار تومان، سایر خودروهای 4 سیلندر (پژو، رنو و …) با تخفیف مشابه یک میلیون و 814 هزار تومان و خودروهای 6 سیلندر نیز با یک سال تخفیف 2 میلیون و 70 هزار تومان تعیین شده است. همچنین حق بیمه ثالث پراید، پیکان و خودروهای مشابه با 2 سال تخفیف یک میلیون و 490 هزار تومان، سایر خودروهای 4 سیلندر (پژو، رنو و …) با تخفیف مشابه یک میلیون و 719 هزار تومان و خودروهای 6 سیلندر نیز با 2 سال تخفیف یک میلیون و 902 هزار تومان محاسبه شده است.

این رقم برای حق بیمه ثالث پراید، پیکان و خودروهای مشابه با 3 سال تخفیف یک میلیون و 407 هزار تومان، سایر خودروهای 4 سیلندر (پژو، رنو و …) با تخفیف مشابه یک میلیون و 623 هزار تومان و خودروهای 6 سیلندر نیز با 3 سال تخفیف یک میلیون و 796 هزار تومان تعیین شده است. بر اساس ارقام این جدول، حق بیمه ثالث پراید، پیکان و خودروهای مشابه با 10 سال تخفیف 496 هزار تومان، سایر خودروهای 4 سیلندر (از جمله پژو، رنو) با تخفیف مشابه 572 هزار تومان و خودروهای 6 سیلندر نیز با 10 سال تخفیف 633 هزار تومان محاسبه شده است.

اخبار مرتبط

نظرات شما