با اعلام مرکز آمار رشد اقتصادی در 9 ماهه سال گذشته، با افت بیش از هفت درصدی تا منفی 3.8 درصد کاهش داشته است.

به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از ایسنا، بر اساس آخرین گزارش مربوط به وضعیت رشد اقتصادی، محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 1390در 9 ماهه سال 1397 به بیش از 5,413 هزار میلیارد تومان با احتساب نفت رسیده که در مقایسه با 5,627 هزار میلیارد تومان سال قبل 3.7 درصد اختلاف دارد.

همچنین تولید ناخالص ملی با محاسبه نفت رقم 5413437 میلیارد ریال با نفت و4303 هزار میلیارد تومان اعلام شده که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته که 54,387 هزار میلیارد تومان بود 1.9 درصد کاهش دارد.

بر این اساس رشد اقتصادی ایران در آخرین آمار و ارقام به منفی 3.8 درصد با احتساب نفت و منفی 1.9 درصد بدون نفت رسیده است.

همچنین سایر اطلاعات مرکز آمار نشان می‌دهد که در 9 ماهه سال 1397 رشد اقتصادی در گروه کشاورزی 2, 1-، صنعت 7.9 - و گروه خدمات 0.6 درصد بوده است.

این در حالی است که پیش از این مرکز آمار رشد اقتصادی در شش ماهه اول سال 1397 بدون نفت را 0.3 درصد و با نفت چهار درصد اعلام کرده بود. بر این اساس رشد اقتصادی بدون نفت تا 7.8 درصد کاهش داشته است.

باید یادآور شد که محاسبات فصلی در مرکز آمار ایران در قالب 18 بخش اصلی متشکل از 42 رشته فعالیت بر مبنای طبقه‌بندی انجام می‌شود که بر این اساس گروه کشاورزی شامل زیر بخش‌های زراعت و باغداری، دامداری، جنگل‌داری و ماهیگیری، گروه صنعت شامل زیر بخش‌های استخراج نفت خام و گاز طبیعی، استخراج سایر معادن، صنعت، تأمین آب، برق و گاز طبیعی و ساختمان است و گروه خدمات شامل زیر بخش‌های عمده و خرده فروشی، فعالیت‌های خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا، حمل و نقل، انبارداری، پست، اطلاعات و ارتباطات، فعالیت‌های مالی و بیمه، مستغلات، کرایه و خدمات کسب و کار و دامپزشکی، اداره امور عمومی و خدمات شهری، آموزش، فعالیت‌های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی است.

اخبار مرتبط

نظرات شما