برای خرید یک واحد آپارتمان 88 متری با عمر بنای 2 سال در منطقه مرزداران، خیابان ابراهیمی باید در حدود 1 میلیارد و 680 میلیون تومان هزینه کنید.

به گزارش نسیم اقتصاد، میزان در گزارشی نوشت: قیمت سایر واحدهای آپارتمانی در این منطقه به شرح زیر است: