بانک مرکزی امروز نرخ 47 ارز بین بانکی را اعلام کرد که بر این اساس 11 ارز بین بانکی ثابت ماند، 15 ارز کاهش و 21 ارز افزایش یافت.

به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از بانک مرکزی ، بانک مرکزی امروز نرخ 47 ارز بین بانکی را اعلام کرد که بر این اساس 11 ارز بین بانکی ثابت ماند، 15 ارز کاهش و 21 ارز افزایش یافت.

اخبار مرتبط

نظرات شما