براساس آمار منتشره از سوی بانک مرکزی حجم نقدینگی در 12 ماهه منتهی به آذر ماه با رشد 22.1 درصدی به 1764 هزار و 580 میلیارد تومان رسید

به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از میزان، براساس آمارمنتشره از سوی بانک مرکزی، میزان نقدینگی کل کشور در پایان آذرماه به رقم 1764 هزار و 580 میلیارد تومان رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 22.1 درصد و در 9 ماه امسال 15.3 درصد رشد داشته است.

در این میان سهم شبه پول از کل نقدینگی 1519 هزار و 960 میلیارد تومان و سهم پول 244 هزار و 420 میلیارد تومان است. در این دوره یکساله رشد شبه پول 19.5 درصد و رشد پول 41 درصد بوده است.

همچنین حجم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص هم 45 هزار و 500 میلیارد تومان بوده که نسبت به آذر ما سال گذشته 30.5 درصد و در 9 ماهه امسال 2.8 درصد افزایش داشته است.

براساس آمار منتشره از سوی بانک مرکزی؛

نقدینگی به رقم 1764 هزار و 580 میلیارد تومان رسید

خبرگزاری میزان- براساس آمار منتشره از سوی بانک مرکزی حجم نقدینگی در 12 ماهه منتهی به آذر ماه با رشد 22.1 درصدی به 1764 هزار و 580 میلیارد تومان رسید.

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادخبرگزاری میزان، براساس آمارمنتشره از سوی بانک مرکزی، میزان نقدینگی کل کشور در پایان آذرماه به رقم 1764 هزار و 580 میلیارد تومان رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 22.1 درصد و در 9 ماه امسال 15.3 درصد رشد داشته است.

در این میان سهم شبه پول از کل نقدینگی 1519 هزار و 960 میلیارد تومان و سهم پول 244 هزار و 420 میلیارد تومان است. در این دوره یکساله رشد شبه پول 19.5 درصد و رشد پول 41 درصد بوده است.

همچنین حجم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص هم 45 هزار و 500 میلیارد تومان بوده که نسبت به آذر ما سال گذشته 30.5 درصد و در 9 ماهه امسال 2.8 درصد افزایش داشته است.

اخبار مرتبط

نظرات شما