به گفته ریاحی فر،شرکت های بیمه ای بازرگانی به شدت دنبال کسب سود بوده اند، بنابراین چنانچه آنها موفق به بردن پرتفوی3500 میلیارد تومانی آتیه سازان حافظ به سمت شرکت های بازرگانی شوند دستکم با سود حداقلی 10 درصدی 350 میلیارد تومان عاید آنها می شود زیرا شرکت های بیمه بازرگانی فقط دنبال گرفتن سود از مردم هستند.

به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از نود اقتصادی، مدیر عامل شرکت بیمه  مکمل درمان آتیه سازان حافظ،مدعی شده است که انتشار نامه محرمانه رئیس کل بیمه مرکزی  که چندی  پیش خطاب به وزیر بهداشت نوشته شده،بر گرفته از به گفته او یک شیطنت بین معاون قبلی نظارت فنی بیمه مرکزی و مدیرکل فعلی نظارت بر بیمه های غیرزندگی نهاد ناظر بوده که پس از متوجه شدن رئیس کل در روزهای گذشته، ابتدا به ساکن معاون سابق نظارت بیمه مرکزی را عزل کرده  و بزودی  هم مدیر کل مربوطه  عزل خواهد شد.!

چندی پیش،"غلامرضا سلیمانی"،رئیس کل بیمه مرکزی در نامه ای خطاب به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،یاد آور شده که شرکت آتیه سازان حافظ در سال 80 و به صورت سهامی خاص با موضوع بازاریابی در زمینه مدیریتی  و بازرگانی فنی تاسیس شده و بعد از آن  با افزودن عبارت انجام امور بیمه درمان به اساسنامه خود بدون اخذ مجوز از بیمه مرکزی و برخلاف موازین قانونی مبادرت به فعالیت بیمه ای دربخش درمان کرده ،حال آنکه ورود شرکت مذکور به هرگونه عملیات بیمه گری مصوب قانون سال 1350 از جمله بیمه مکمل درمان مغایر با قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه گری بوده و ادامه داده که با توجه به اینکه ادامه فعالیت شرکت مورد اشاره و پذیرش تعهدات در زمینه بیمه های درمان تکمیلی فاقد مجوز قانونی است، بنابراین دستور فرمایید مراتب مورد رسیدگی قرار گیرد.

اکنون، "مهدی ریاحی فر" در واکنش به این نامه رئیس کل بیمه مرکزی در گفتگو با «نود اقتصادی»، تصریح کرده که  نامه مذکور با شیطنت یکی از مدیران کل بیمه مرکزی در سندیکای بیمه گران ایران به ثبت رسیده و این  سندیکا باید پاسخ دهد که نامه محرمانه رئیس کل بیمه مرکزی  به وزیر بهداشت در دست سندیکا چه می کند.؟

وی،در عین حال،نگارش این نامه از سوی رئیس کل بیمه مرکزی را اینچنین تفسیر کرده: رئیس کل بیمه مرکزی تازه وارد این صنعت بوده و نامه مذکور هم با شیطنت معاونت قبلی نظارت تهیه شده که  با توجه به اطمینان خاطر رئیس کل به معاون نظارت وقت،پس از متوجه شدن رئیس کل، به سرعت فرد مربوطه خلع شده و در شرایط فعلی هم سلیمانی،از انعکاس رسانه ای این نامه بسیار ناراحت است.

این عضو هیات مدیره شرکت بیمه مکمل درمان آتیه سازان حافظ، گفته است که  نظام بیمه تکمیلی تابع ضوابطی بوده که بزودی  ضوابط آن  ابلاغ خواهد شد زیرا سازمان بیمه سلامت متولی  بیمه تکمیل درمان است.

وی،درعین حال مدعی شد که سندیکای بیمه گران ایران در تلاش بوده تا پرتفوی 3500 میلیارد تومانی که اکنون در اختیار شرکت بیمه آتیه سازان حافظ بوده را به سمت شرکت های بیمه بازرگانی  سوق دهد، غافل ازاینکه آتیه سازان حافظ اجازه چنین رخدادی را نخواهد داد.!

به گفته ریاحی فر،شرکت های  بیمه ای بازرگانی به شدت دنبال  کسب سود بوده اند، بنابراین چنانچه آنها موفق به بردن پرتفوی3500 میلیارد تومانی آتیه سازان حافظ به سمت شرکت های بازرگانی شوند دستکم با سود حداقلی 10 درصدی 350 میلیارد تومان عاید آنها می شود زیرا شرکت های بیمه بازرگانی فقط دنبال  گرفتن سود از مردم  هستند.

وی،با ذکر نمونه ای  از نحوه خدمت رسانی شرکت های بیمه بازرگانی در بیمه تکمیل درمان به سراغ یکی از شرکت  های بیمه ای رفته و ادعا کرده که بیمه بازنشستگان تامین اجتماعی برای مدت دو سال دست این شرکت بیمه ای بوده که گاه و بی گاه رسانه ها مشکلات بیمه شدگان با شرکت مذکور را به تصویر می کشیدند حال آنکه از سال ها پیش بدین سو،بیمه تکمیل درمان آنها نزد آتیه سازان حافظ آمده و کسی حتی اعتراض آنها را هم ندیده است.!

مدیر عامل شرکت بیمه  مکمل درمان آتیه سازان حافظ، درباره نرخ دهی شرکت های بیمه بازرگانی هم گفته که همین سال قبل و بر اساس  استعلام های صورت گرفته،شرکت های بیمه بازرگانی به ازای هر نفر 59 هزار تومان قیمت بیمه تکمیل درمان را ارایه کردند حال آنکه  آتیه سازان حافظ با 34 هزار تومان این خدمت را ارایه کرده که این اختلاف نرخ ، نشان می دهد شرکت های بیمه بازرگانی دنبال گرفتن سود اضافه از افراد بوده اند و ادامه داد که  آتیه سازان حافظ اجازه چنین کاری را به آنها نداده، چون این شرکت دولتی بوده وفقط دنبال خدمت بهتر با نرخی پایین تر است.

وی،تایید کرده که ریسک ارایه خدمات درمانی برای شرکت های بیمه بازرگانی در محدوده صد درصد بوده اما توضیح داده که شرکت های بیمه بازرگانی برای واسطه گرانی که پرتفوی مذکور را به این شرکت ها  می برند20   درصد کارمزد درنظر می گیرندکه با احتساب این رقم، ضریب خسارت شرکت ها افزایش می یابد اما آتیه ساران حافظ به ازای این 20 درصدی که به واسطه گران  نمی پردازد ،درقیمت  خدمات به مردم تخفیف می دهد.!

اخبار مرتبط

نظرات شما