بیشتر کشورهای جهان در مجموعه گروه مالی FATF عضویت دارند. این عضویت یا به‌طور مستقیم در سازمان یا در کارگروه‌های منطقه‌ای برای مبارزه با پولشویی و شفافیت مالی است. امروز مجلس لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) را تصویب کرد.

اخبار مرتبط

نظرات شما