بر اساس گزارش های منتشر شده، دولت آلمان شرکت فولکس واگن را به علت تقلب در استفاده از دستگاه های کنترل انتشار آلودگی در خودروهای تولیدی خود 1 میلیارد یورو (1.8 میلیارد دلار) جریمه کرده است. این مبلغ یکی از سنگین ترین جریمه های مالی ای بوده است که دولت آلمان علیه یک شرکت اعمال کرده و علیرغم این واقعیت فولکس واگن اعلام کرده که نسبت به درخواست تجدید نظر اقدام نخواهد کرد.

به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از تابناک اقتصادی، جریمه نامبرده توسط دفتر دادستانی شهر برانشوایگ علیه فولکس واگن اعمال شده است. این شرکت پذیرفته است که در سال 2015 هنگام انجام آزمایش های مربوطه در آمریکا بر روی ماشین های تولیدی خود دستگاهی را قرار داده که میزان آلایندگی پایین تری را نمایش می داده و این در حالی است که در زمان رانندگی عادی مقدار انتشار آلودگی در هوا مجددا بالا می رفته است.
 
Russia Today نوشت، افزون بر این، فولکس واگن اعلام کرده که علیه تصمیم نامبرده تجدید نظر خواهی نخواهد کرد و دلیل اتفاق رخ داده را نقایص ساختاری در نظارت بیان کرده که نتوانسته جلوی ''عملکرد غیرمجاز نرم افزارها'' را زمانی که بین سال های 2007 و 2015 در حال نصب شدن بر روی 10.7 میلیون عدد خودرو بودند بگیرد. در این رابطه، بیانیه ای که شرکت فولکس واگن منتشر کرده اعلام می دارد که این شرکت ''مسوولیت ایجاد این بحران در سوخت های دیزلی را می پذیرد و آن را گامی بزرگ در جهت غلبه بر این مشکل می داند''.
 
همچنین، دفتر دادستانی برانشوایگ اعلام کرده است که جریمه ی یک میلیارد یورویی نامبرده شکایاتی که اشخاص خصوصی یا مالکان خودرو ممکن است داشته باشند را در بر نمی گیرد و این افراد در صورت متضرر شدن می توانند شکایت های خود را در مراجع صالح مطرح کنند.
 
در پایان باید خاطر نشان گردد که علاوه بر آلمان، شرکت فولکس واگن در آمریکا نیز به پرداخت 20 میلیارد دلار جریمه و یا خسارت محکوم شده است.