بر اساس گزارش های منتشر شده، پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان اخیرا در کنفرانس دو روزه ای که در واتیکان برگزار شده از مدیران ارشد شرکت های بزرگ نفتی دنیا خواسته است که با توجه به خطرات گسترده تغییرات آب و هوایی و امکان نابود شدن نسل بشر این شرکت ها دنیا را به سمت استفاده از انرژی ‍پاک سوق دهند.

به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از تابناک، وی در این خصوص با تاکید به مرتبط بودن تمام چالش های موجود در دنیا به یکدیگر اذعان کرده است که '' این تمدن است که به انرژی نیاز دارد اما استفاده از انرژی نباید تمدن را نابود کند''. افزون بر این، وی با اشاره به اینکه تغییرات آب و هوایی موضوعی مربوط به بازه های زمانی در تاریخ است اظهار کرد که دنیا نیازمند استفاده از انرژی هایی است که با آلودگی مبارزه کند، فقر را حذف کند و عدالت اجتماعی را افزایش دهد. 

همچنین، پاپ فرانسیس در این رابطه افزوده است که ''انرژی ای که از آن استفاده می کنیم باید به وسیله ی کاهش استفاده ی سیستمی از انرژی فسیلی پاک شود. تمایل به تضمین کردن انرژی برای همه نباید به اثر منفی و ناخواسته ی تغییرات شدید آب و هوایی منجر شود که برخی دلایل آن می تواند افزایش مخرب دما، ایجاد طبیعت خشن و افزایش میزان فقر باشد''. 

در پایان باید خاطر نشان گردد که کنفرانس نامبرده در آکادمی علوم Pontifical واتیکان و در پشت درهای بسته برگزار شده و در نوع خود بی سابقه بوده است. در این کنفرانس علاوه بر پاپ فرانسیس مدیران عامل برخی شرکت های بزرگ نفتی، سرمایه گذاران و متخصصان واتیکان حضور داشته اند و همه شرکت کنندگان در رابطه با اینکه تغییرات آب و هوایی به وسیله ی فعالیت های انسانی ایجاد شده و باید جلوی گرمایش زمین گرفته شود متفق القول بوده اند.

اخبار مرتبط

نظرات شما