نسیم اقتصاد- آخرین آمار منتشره از دریافت مالیات بر فروش سیگار نشان می‌دهد که از این راه بالغ بر 380 میلیارد تومان درآمد در یازده ماهه سال 96 درآمد نصیب دولت شده است.

به گزارش  نسیم اقتصاد به نقل از میزان، آخرین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی حاکی از آن است که دولت از محل دریافت مالیات بر فروش سیگار در 11 ماهه سال 96، بالغ بر 380 میلیارد تومان درآمد داشته است.

این درحالی است که براساس مصوب یازده ماهه سال 96 باید 430 میلیارد تومان درآمد کسب می‌شد که بالغ بر 50 میلیارد تومان آن هنوز وصول نشده است.

لازم به ذکر است که مالیات بر فروش سیگار در سال 96 باید بالغ بر 460 میلیارد تومان درآمد برای دولت به همراه داشته باشد به طوریکه تا پایان سال باید 80 میلیارد تومان دیگر درآمد از این راه کسب شود.

طبق آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی، مالیات بر فروش سیگار یازده ماهه سال 96 حدود 0.4 درصد از مجموع مالیات‌های غیرمستقیم دولت را تشکیل داده که سبت به سال 95 این رقم تغییری نکرده است.

گفتنی است مجموع رقم مصوب درآمد‌های دولت از محل مالیات‌های غیرمستقیم در سال 96، باید 59 هزار و 580 میلیارد تومان باشد که در یازده ماهه سال 96 بالغ بر 54 هزار و 850 میلیارد تومان آن وصول شده و تا پایان سال باید 4 هزار و 730 میلیارد تومان دیگر وصول شود.

اخبار مرتبط

نظرات شما