نسیم اقتصاد- شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز تالار شیشه ای با افت 438 واحدی نماگر اصلی بازار سهام مواجه شد و به 96 هزار و 341 واحد رسید تا در مجموع در دو روز اخیر شاهد بیش از 800 واحد ریزش باشیم.

به گزارش  نسیم اقتصاد به نقل از ایبِنا، در حالی که روز گذشته شاخص بورس با 370 واحد کاهش مواجه شده بود روز جاری نیز این متغییر با 438 واحد افت مواجه شد تا در دو روز اخیر نماگر اصلی بازار سهام با 808 واحد کاهش روبرو شود.

افت دسته جمعی شاخص ها

بر اساس آمارهای معاملاتی بورس، روز جاری شاخص های بورس با ریزش مواجه شدند به طوری که شاخص کل با (438) واحد افت معادل (0.45) درصد به 96 هزار 341 واحد، شاخص قیمت «وزنی - ارزشی» با (139) واحد کاهش معادل (0.45) درصد به 30 هزار 549 واحد، شاخص کل «هم وزن» (197) واحد ریزش معادل (1.14) درصد به 17 هزار و 75 واحد، شاخص قیمت «هم وزن» با (146) واحد افت، معادل (1.14) درصد به 12 هزار و 709 واحد، شاخص آزاد شناور با (691) واحد کاهش، معادل (0.67) درصد به 102 هزار و 802 واحد، شاخص بازار اول با (330) واحد رشد معادل (0.48) درصد به 68 هزار و 115 واحد و شاخص بازار دوم با (834) واحد افزایش معادل (0.40) درصد، به 206 هزار و 834 واحد رسید.

نمادهای تاثیرگذار         

از سویی دیگر امروز 3 نماد «رانفور با 45 واحد، فخوز با 25 واحد و جم با 24 واحد» رشد، بیشترین تاثیر مثبت و 4 نماد «فولاد با 77 واحد، پارسان با 37 واحد، همراه با 29 واحد و وغدیر با 27 واحد»  بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص کل بورس بر جای گذاشت.

ریزش شاخص صنایع

این گزارش می افزاید، روز جاری همه شاخص صنایع تالار شیشه ای با ریزش مواجه شدند به طوری که شاخص صنایع «ماشین آلات با (362) واحد کاهش معادل (2.18) درصد به 16 هزار و 273 واحد، محصولات فلزی با (542) واحد عقب گرد معادل (2.45) درصد به 21 هزار 604 واحد، خودرو با (386) واحد افت معادل (2.47) درصد به 15 هزار و 291 واحد، محصولات کاغذ با (357) واحد کاهش، معادل (3.47) درصد به 9 هزار و 938 واحد، انتشار و چاپ با (8459) واحد ریزش معادل (4.03) درصد به 201 هزار و 391 واحد، سایر معادن با (497) واحد کاهش معادل (4.45) درصد به 10 هزار و 687 واحد و وسایل ارتباطی با (74) واحد افت معادل (4.79) درصد به یک هزار و 495 واحد» رسید.

بیشترین کاهش قیمت

در عین حال نگاهی به آمارهای معاملاتی امروز بازار سهام مشخص می کند: قیمت سهام نمادهای «ولملت، غشاذر، قشرین، لخزر، کدما، حفارس و رانفور» بیشترین افزایش قیمت و نمادهای «فمراد، خکاوه، فاراک، کترام، شپارس، لپارس و خاذین» بیشترین کاهش قیمت را در بازار سهام رقم زدند.

توقف و بازگشایی نمادها

این گزارش می افزاید : طی معاملات امروز نماد معاملاتی شرکت‌های «آهنگری تراکتورسازی ایران، واحد صندوق سرمایه گذاری سپهر خبرگان نفت، کیسون و حق تقدم خرید سهام آن» متوقف و در مقابل نماد معاملاتی «شرکت‌های پارس الکتریک، حق تقدم خرید سهام گل‌گهر، حق تقدم خرید سهام داروسازی جابربن حیان، بازرگانی و تولیدی مرجان‌کار، کیسون و حق تقدم خرید سهام آن» بازگشایی شدند.

در پایان معاملات امروز بورس، در 61 هزار و 697 نوبت معاملاتی، 793 میلیون برگه اوراق بهادار به ارزش 175 میلیارد تومان در بورس معامله شد و ارزش بازار نیز به 383 هزار و 233 میلیارد تومان رسید.

اخبار مرتبط

نظرات شما