نسیم اقتصاد- گزارش نرخ رشد اقتصادی 9 ماه ابتدای سال 1396 منتشر شد که بر این اساس محصول ناخالص داخلی با نفت 4.4 درصد و بدون نفت 4.7 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشت.

به گزارش پایگاه خبری  نسیم اقتصاد به نقل از ایبِنا، نتایج مذکور حاکی از آن است که در 9 ماه ابتدای سال جاری رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی یک، گروه صنعت 3.1 و گروه خدمات 7 درصد نسبت به دوره‌ مشابه سال قبل، رشد داشته است.

محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 1390 در 9 ماهه نخست سال جاری به رقم 5603050 میلیارد ریال با نفت و 4363669 میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است، در حالی که رقم مذکور در مدت مشابه سال قبل با نفت 5366375 میلیارد ریال و بدون نفت 4167615 میلیارد ریال بوده که نشان از رشد 4,4 درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و 4.7 درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در 9 ماهه نخست سال 1396 دارد.

محاسبات فصلی در مرکز آمار ایران در قالب 15 بخش اصلی متشکل از 42 رشته فعالیت بر مبنای طبقه بندی ISIC.Rev4 انجام می‌شود که بر این اساس گروه کشاورزی شامل زیر بخش‌های زراعت و باغداری، دامداری، جنگلداری و ماهیگیری، گروه صنعت شامل زیر بخش‌های استخراج نفت خام و گاز طبیعی، استخراج سایر معادن، صنعت، تامین آب، برق و گاز طبیعی و ساختمان است و گروه خدمات شامل زیر بخش‌های عمده و خُرده فروشی، فعالیت ­های خدماتی مربوط به تامین جا و غذا، حمل و نقل، انبارداری، پست، اطلاعات و ارتباطات، فعالیت های مالی و بیمه، مستغلات، کرایه و خدمات کسب و کار و دامپزشکی، اداره امور عمومی و خدمات شهری، آموزش، فعالیت های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی است.

اخبار مرتبط

نظرات شما