نسیم اقتصاد- صندوق بین المللی پول و بانک جهانی پیش بینی کرده اند وضعیت اقتصاد ایران در سال آینده بهتر از امسال باشد و رشد اقتصادی ایران در سال آینده به 3.8 تا 4 درصد برسد.

به گزارش پایگاه خبری  نسیم اقتصاد به نقل از تسنیم، صندوق بین المللی پول در صفحه مربوط به ایران پیش بینی کرده رشد اقتصادی ایران در سال 2018 نسبت به سال پیش از آن افزایش یابد و به 3.8 درصد برسد. این نهاد بین المللی رشد اقتصادی ایران در سال 2017 را 3.5 درصد برآورد کرده است.
بر اساس پیش بینی صندوق بین المللی پول نرخ تورم ایران در سال 2018 نیز کاهش خواهد یافت و به 10.1 درصد خواهد رسید. نرخ تورم ایران در سال 2017 بالغ بر 10.5 درصد برآورد شده است.
بانک جهانی نیز در گزارشی که در دی امسال منتشر شده از افزایش رشد اقتصادی ایران به 4 درصد در سال آینده خبر داده است. بر اساس برآوردهای بانک جهانی اقتصاد ایران در سال 2017 بالغ بر 3.6 درصد رشد کرده و پیش بینی شده است این رقم در سال 2018 به 4 درصد برسد.

اخبار مرتبط

نظرات شما