نسیم اقتصاد- نشست خبری سد سرنی برگزار شد و در این نشست توضیحاتی درباره مشخصات این سد ارائه گردید.

به گزارش پایگاه خبری  نسیم اقتصاد به نقل از صنعت و معدن، نشست خبری سد سرنی برگزار شد و در این نشست توضیحاتی درباره مشخصات این سد به شرح زیر ارائه شد:
مشخصات سد خاکی سرنی
نوع این سد خاکی با هسته رسی است ، حجم خاکبرداری این سد 142 هزار و 500 متر مکعب و حجم خاک ریزی آن یک میلیون و 900 هزار متر مکعب می باشد. عرض پی این سد 280 متر ، طول تاج آن 460 متر و عرض تاج 12 متر ، ارتفاع از پی این سد280 متر است.
 
حجم خاک ریزی سد اصلی
حجم خاکی ریزی های انجام شده در این سد در هسته سد 229 هزار متر مکعب، قیلتر سد 88 هزار متر مکعب، پوسته بالا دست و پایین دست  1 میلیون و 968 هزار متر مکعب، زهکشی مایل افقی 50 هزار متر مکعب، پوشش حفاظت بالادست و پایین دست 45 هزار متر مکعب و حجم فراز بند این سد 292 هزار متر مکعب می باشد.
 
مشخصات سر ریز اصلی
نوع سر ریز سد سرنی دریچه دار و موقعیت جناح راست و نوع دریچه ها قطاعی می باشد. بالابر های این سد از نوع سروو موتور و تعداد دریچه های 3+1 (فلاپ دار)  با ابعاد دریچه های 8*9 و عرض دهانه سریز 44 متر ، طول شوت 197 متر با ظرفیت تخلیه 3 هزار متر مکعب برثانیه و حجم خاک برداری 300 هزار متر مکعب و حجم بتن ریزی 33 هزار متر مکعب می باشد.
 
مشخصات سر ریز کمکی
نوع سرریز کمکی سد سرنی آزاد و موقعیت جناح راست با عرض 50 متر و طول 32 مترمی باشد. ظرفیت تخلیه آن 1 هزارو 170 متر مکعب بر ثانیه با حجم بتن ریزی 2 هزار متر مکعب و تراز تخلیه آب این سد 141 متر از سطح دریا می باشد.
 
 
 

اخبار مرتبط

نظرات شما