10 گروه کالایی صنعتی و چهار گروه کالایی معدنی در میان کالاهای منتخب صنعتی و معدنی با رشد منفی روبرو شدند.

به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از ایسنا، بر اساس آخرین آمار مربوط به تولید کالاهای منتخب صنعتی از مجموع 30 گروه کالای صنعتی و 13 گروه کالای معدنی به ترتیب 10 کالای صنعتی و چهار کالای معدنی با رشد منفی نسبت به مدت مشابه سال قبل روبرو شدند.
همچنین به ترتیب تولید کولر آبی با رشد منفی 27.7 درصدی، نئوپان با رشد منفی 15 درصدی، داروی انسانی با رشد منفی 8.2 درصدی، انواع تلویزیون با رشد منفی 5.8 درصدی، وانت با رشد منفی 5.5 درصدی، پودر شوینده با رشد منفی 3.9 درصدی، الکتروموتور با رشد منفی 2.7 درصدی، الیاف و تاپس پلی استر با رشد منفی 2.4 درصدی، روغن ساخته شده نباتی با رشد منفی 1.8 درصدی و یخچال فریز با رشد منفی 1.1 درصدی بیشترین میزان رشد منفی در میان کالاهای منتخب صنعتی طی 9 ماهه سال جاری را نسبت به 9 ماهه سال گذشته داشتند.
بین کالاهای منتخب معدنی و صنایع معدنی نیز به ترتیب تولید کاتد مس با رشد منفی 28.6 درصدی، ظروف شیشه‌ای با رشد منفی 12.7 درصدی، ظروف چینی با رشد منفی 2.3 درصدی و سیمان با رشد منفی0.9 درصدی طی 9 ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل با بیشترین میزان رشد منفی روبرو شدند.
در این بین به ترتیب تولید کمباین با رشد مثبت 121.9 درصدی، اتوبوس، مینی‌بوس و ون با رشد مثبت 73.3 درصدی، انواع کاغذ با رشد مثبت 26.9 درصدی، دوده با رشد مثبت 26.6 درصدی و نخ ژلی استر با رشد مثبت 17.8 درصدی به ترتیب پنج گروه کالایی منتخب صنعتی هستند که طی 9 ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل بیشترین درصد رشد تولید را به خود اختصاص دادند.

اخبار مرتبط

نظرات شما