نسیم اقتصاد- میانگین مصرف بنزین کشور از ابتدای سال تا 30 بهمن ماه 80 میلیون و 200 هزار لیتر بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته (74 میلیون و 300 هزار لیتر) 8 درصد رشد داشته است.

به گزارش پایگاه خبری نسیم اقتصاد به نقل از ایسنا، بر اساس آخرین آمار، میانگین مصرف بنزین از ابتدا تا انتهای بهمن ماه  77 میلیون و 900 هزار لیتر بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که 71 میلیون و ششصد هزار لیتر بوده حدود 8.5 درصد رشد داشته است.
بر اساس این گزارش، بالاترین میزان مصرف بنزین در 21 بهمن ماه به میزان 91 میلیون و 600 هزار لیتر و کم ترین میزان در 27 بهمن ماه به میزان 63 میلیون و 700 هزار لیتر بوده است.
به گزارش شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، میزان مصرف نفت گاز در بهمن ماه 95 میلیون و 800 هزار لیتر بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته(100 میلیون و 900 هزار لیتر) پنج درصد کاهش داشته است.
میانگین مصرف نفت گاز از ابتدای سال 96 تا انتهای بهمن ماه 82 میلیون و 700 هزار لیتر بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته(79 میلیون و 800 هزار لیتر) 3.6 درصد رشد داشته است.
 

اخبار مرتبط

نظرات شما