نسیم اقتصاد- دریافت سود از حساب‌های بانکی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها ممنوع شدنمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای حساب‌های بانکی دستگاه‌های اجرایی شامل حساب‌های جاری پشتیبان، سپرده گذاری کوتاه مدت و بلندمدت را از دریافت سود ممنوع کردند.

به گزارش پایگاه خبری نسیم اقتصاد به نقل از ایسنا، در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی با تصویب بند الحاقی 4 به تبصره 12 لایحه بودجه 97 مصوب شد دستگاه های مشمول ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه و ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز به دریافت سود از حسابهای بانکی شامل حسابهای جاری پشتیبان سپرده گذاری کوتاه مدت و بلند مدت مفتوح در بانکهای دولتی و غیردولتی نیستند.
در اجرای این حکم بانکهای دولتی و غیردولتی مجاز به پرداخت سود به دستگاهای اجرایی که فاقد قوانین و مقررات برای دریافت سود هستند نمی باشند.
بانکها، شرکتهای بیمه دولتی، صندوق‌ها، دانشگاهها و هر یک از دستگاه اجرایی که در قوانین و مقررات و یا اساسنامه مجاز به دریافت سود می باشند، از شمول این حکم مستثنی هستند.
 

اخبار مرتبط

نظرات شما