نسیم اقتصاد- وزارت اقتصاد اعلام کرد: کاهش نرخ سود بانکی از مردادماه سال 96، باعث کاهش نرخ بازدهی اسناد خزانه در فاصله فروردین تا آذرماه امسال شده است.

به گزارش پایگاه خبری نسیم اقتصاد به نقل از وزارت اقتصاد و دارایی، در گزارش دفتر تحقیقات و سیاست های مالی معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد پیرامون عملکرد شاخص های انتشار اوراق مالی اسلامی تا آذرماه امسال و ارایه نمودار روند متوسط نرخ بازدهی اسناد خزانه اسلامی، آمده است: به دلایلی مانند ظرفیت پایین بازار سرمایه در پذیرش اوراق بدهی، کمبود تقاضا نسبت به عرضه ناشی از تصور وجود ریسک بالا در نزد خریداران در مقایسه با بازارهای جایگزین و عرضه ناگهانی حجم بالای اسناد خزانه بانکی (سخاب) خارج از فرآیند بورس؛ نرخ بازدهی اسناد خزانه اسلامی در فاصله آذر ماه 95 تا پایان سال گذشته، افزایش داشته است.
بر پایه این گزارش، ایجاد اعتماد در سرمایه گذار نسبت به بازپرداخت در سررسید توسط دولت و در نتیجه کاهش ریسک نکول، مدیریت مواعد انتشار اسناد خزانه در کمیته موضوع بند (ل) تبصره 5 قانون بودجه و اثرات ناشی از کاهش نرخ بازدهی در بازارهای رقیب به ویژه کاهش نرخ سود بانکی از مردادماه سال 1396، باعث کاهش نرخ بازدهی اسناد خزانه در فاصله فروردین ماه تا آذرماه امسال شده است.
در بخشی از گزارش وزارت اقتصاد که از سوی پژوهشکده پولی و بانکی منتشر شده، درباره زمانبندی تسویه اسناد خزانه اسلامی در 3 ماهه آخر سال 96 اعلام شد: اسناد خزانه اسلامی با نمادهای سخاب 4 و اخزا 617 مجموعا به مبلغ 42123 میلیارد ریال در دی ماه تسویه شده است. در عین حال، با توجه به زمانبندی سررسید اسناد خزانه اسلامی، معادل 25020 میلیارد ریال نیز در بهمن ماه و 14378 میلیارد ریال هم در اسفندماه تسویه می شود.
 

اخبار مرتبط

نظرات شما