نسیم اقتصاد- در راستای توسعه خدمات بیمه ای شرکت بیمه حکمت صبا به سهامداران عزیز ، نماد بیمه حکمت صبا در بازار فرابورس بازگشایی گردید.

به گزارش پایگاه خبری نسیم اقتصاد به نقل از روابط عمومی بیمه حکمت، با توجه به توسعه خدمات بیمه ای شرکت بیمه حکمت صبا به سهامداران عزیز ، نماد بیمه حکمت صبا درتاریخ چهارشنبه 96.11.18 در بازار پایه ج فرابورس بازگشایی شد.
 

اخبار مرتبط

کانال شکنی دلار

با توجه به وضعیت مناسب اقتصاد آمریکا و انتظار برای افزایش مجدد نرخ بهره توسط بانک مرکزی... 24 مرداد 1397

نظرات شما