نسیم اقتصاد- بر اساس بررسی‌های رویترز، تولید نفت اوپک در ماه نوامبر 300 هزار بشکه در روز کاهش یافته اما تولید نفت ایران افزایش 100 هزار بشکه‌ای داشته است.

به گزارش پایگاه خبری نسیم اقتصاد به نقل از رویترز، بر اساس بررسی‌های رویترز میزان تولید نفت کشورهای عضو اوپک در ماه ژانویه 1.2 میلیون بشکه در روز کاهش یافته است. این کاهش در پی تلاش این کشورها برای پایبندی به تعهدات توافق اوپک صورت می‌گیرد. در این توافق نیجریه و لیبی از اجرای آن معاف بودند.
بررسی‌های ماه نوامبر نشان می‌دهد میزان تولید 13 کشور عضو اوپک در این ماه حدود 300 هزار بشکه در روز بوده است. در مقایسه با سطح توافقی که در طرح کاهش تولید نفت حاصل شده است، در اکثر موارد در ماه اکتبر 11 عضو این سازمان تولید خود را 1.298 میلیون بشکه در روز کاهش دادند که میزان تعهد آنها 1.64 میلیون بشکه در روز بود. این یعنی پایبندی به به اجرای 112 درصدی تعهدات است در حالی که این رقم در ماه اکتبر 92 درصد بود.
بر اساس جدولی که از بررسی‌های رویترز شکل گرفته، ایران در ماه نوامبر 3.82 میلیون بشکه در روز نفت تولید کرده در حالیکه این رقم در ماه اکتبر 3.81 میلیون بود. سقف تعهدات ایران برای اجرای اوپک 3.707 هزار بشکه در روز بوده است.
رویترز نوشته است: ایران افزایش کوچکی فراتر از تعهدات اوپک داشته است. برنامه اوپک سقف تولید 32.5 میلیون بشکه را تعریف کردند.
 

اخبار مرتبط

نظرات شما