نسیم اقتصاد- شرکت فرآورده های نسوز پارس جدیدترین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به پایان آذر ماه 96 خود را براساس عملکرد حسابرسی شده دوره 6 ماهه با کاهش سودآوری و تعدیل منفی راهی بازار سرمایه کرد.

به گزارش خبرنگار نسیم اقتصاد، بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت فرآورده های نسوز پارس آخرین پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به 1396.09.30 با سرمایه 100 میلیارد ریال مبلغ 24 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات اعلام شد.
بدین ترتیب، "کفپارس" در حالی که سود هر سهم خود را در گزارش قبل 74 ریال پیش بینی کرده بود، در آخرین بودجه سال مالی جاری به ازای هر سهم 24 ریال سود برآورد کرد تا با تعدیل منفی 68 درصدی در سودآوری مواجه شود.
شایان ذکر است، طی این گزارش شرکت فرآورده های نسوز پارس اعلام کرده که طی عملکرد دوره 6 ماهه به ازای هر سهم 5 ریال سود محقق کرده و با پوشش 21 درصدی سود 24 ریالی خود همراه شده است.
کاهش مقدار تولید و فروش و به تبع آن افت مبلغ فروش محصولات نسبت به دوره مشابه سال مالی گذشته موجب کاهش سودآوری "کفپارس" بوده است. بطوریکه طی عملکرد نیم سال اول سال مالی 96 مقدار تولید و فروش حدود 30 درصد و مبلغ فروش نزدیک به 34 درصد بودجه برآوردی محقق شده است.
براساس این گزارش، طی دوره مذکور"کفپارس" حدود 59.6 میلیارد ریال فروش داشته و تنها 472 میلیون ریال سود خالص از کل مبلغ 2370 میلیون ریال سود خالص برآوردی آن برای سال مالی 96، شناسایی شده است.
 

اخبار مرتبط

نظرات شما