نسیم اقتصاد- دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار گفت: سازمان بورس برای جلوگیری و خاتمه به فعالیت های مخرب در بازار سرمایه با لغو صدور مجوز کارگزاری، از ایجاد رقابت‌های منفی جلوگیری می‌کند.

به گزارش پایگاه خبری نسیم اقتصاد به نقل از خبرنگاران جوان، با کاهش سود بانکی تمام توجه ها معطوف به بازار سرمایه شد و در کنار توجه به این نهاد، برخی از ضعف های آن شناسایی و تدبیری برای حل آنها اخذ شد و لغو صدور مجوز برای احداث کارگزاری، یکی از این تدبیرها بود.
چندی پیش نیز رییس سازمان بورس و اوراق بهادار از لغو صدور مجوز فعالیت کارگزاری‌ها خبر داده و معتقد است که با این اقدام کیفیت فعالان افزایش پیدا می‌کند .
ما نیز پای گفتگو با روح الله میرصانعی دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار نشسته و به بررسی این موضوع پرداخته ایم.
علت اینکه مجوز کارگزاری دیگر صادر نمی شود، چیست؟
میرصانعی:  زمانیکه تعداد فعالان یک بازار نسبت به نیاز آن بازار افزایش پیدا می‌کند، تبعات منفی را به دنبال خود می کشاند که مثال بارز آن را از بازاری بزرگ و قابل ملموس در بانک ها  احساس کردیم که با صدور مجوزهای زیاد بانکی، مالی و اعتباری رقابت تنگاتنگی به وجود آمد که در قاب بازار دربرگیرنده خود گنجانده نمی شوند.
نهادهای بانکی، مالی و اعتباری فعال بیش از ظرفیت بازار پولی بوده و تعدد این نهادها نتیجه ای بجز رقابت منفی نداشته و با افزایش نرخ سود، بخش های دیگر اقتصاد کشور را هم تحت تاثیر قرار می‌دهد، بنابراین بازار مالی با تقبل هزینه و آسیب هایی ملزم به رعایت قائده متناسب با نیاز بازار و تعدد آنها شده اند.
در خصوص بازار سرمایه هم مطابق آخرین بررسی ها معلوم شد که تعداد کارگزاری های ایران در مقایسه با سایر کشورهای جهان با در نظرگیری نسبت ارزش بازار و معاملات روزانه بیش از حد نیاز است ،پس بازار سرمایه با همین ظرفیت باید مسیر خود را برای آینده طی کند تا دیگر با احداث کارگزاری نوینی رو به رو نشویم.
تعدد کارگزاری ها باعث خلق رقابت های منفی و فعالیت های مخرب قیمتی می شود، بنابراین سازمان بورس و اوراق بهادار احساس تکلیف کرده و برای جلوگیری و خاتمه به فعالیت های مخرب در بازار سرمایه ، با لغو صدور مجوز کارگزاری، از ایجاد رقابت‌های منفی جلوگیری می‌کند.
برای جلوگیری از ادامه رقابت های منفی چه اقداماتی انجام داده اید؟
میرصانعی: برخی از رقابت های منفی باعث شد تا فضای تخفیف در کارمزد شدت بیشتری پیدا کند که کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار مانع از شدت این موضوع شده و سقفی برای اعمال تخفیف ها تعیین کرده است.
رقابت های منفی باعث شد تا اعتباراتی که کارگزاری ها اعطا می کردند با ریسک هایی در صنعت کارگزاری همراه شود و به همین دلیل کمیته ریسکی برای کنترل این موضوع با مشارکت کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار ایجاد شد.
کمیته ریسک تمامی نقاط ضعفی که امکان ضربه زنی به بازار سرمایه دارد را مورد بررسی قرار می دهد و در راستای کنترل ریسک ها امکان ایجاد محدودیت برای برخی از کارگزاری ها وجود دارد. هدف از اعمال محدودیت ها و ایجاد کمیته ریسک در خصوص این موضوع، کنترل رقابت های منفی و کاهش ریسک صنعت کارگزاری ها و در نتیجه کاهش آسیب به اقتصاد کلان کشور است.
آیا تنها لغو مجوز کارگزاری ها می تواند به ایجاد رقابت سالم کمک کند؟
میرصانعی: با توجه به اینکه تعداد کارگزاری های کشور در مقایسه با دیگر کشورها بیشتر است، باید شمار آنها محدود شود و مقدار کارگزاری هایی که اکنون فعالیت دارند، می تواند فضای رقابتی سالمی وجود آورد.  زمانی رقابت منفی به وجود می آید که رقابت های سالم جوابگوی موسسه های فعال در بازار نبوده و در نهایت مجبور به گذر از مرز سالم شوند. پس با توجه به میزان کاربران و معاملات در این برهه زمانی باید مجوز صدور این موسسه ها لغو شود .
هدف اصلی لغو صدور مجوز کارگزاری ها چه بوده است؟
میرصانعی: تنها هدف لغو صدور مجوز کارگزاری از بین بردن رقابت های ناسالم و همچنین کاهش تخلف ها بوده است و بازار سرمایه دخالت های خود را به گونه ای تدوین می‌کند که مانعی برای رقابت های سالم نشود، زیرا لازمه توسعه کیفی و کمی هر بازاری وجود محرک های سالم است.
بازار سرمایه برای اینکه روال فعالیت های سالم ادامه پیدا کند، حمایت هایی از کارگزاران خلاق دارد و اگر کارگزاران طی فعالیت های خود خلاقیت نوینی ارائه داده و یا سرویس بهتری به مشتری های خود دهند که در نهایت فعالیت آنها منجر به بهبود سطح بازار سرمایه و رضایت مشتری ها شود، مورد حمایت و تشویق سازمان بورس و اوراق بهادار قرار می‌گیرند.
علاوه بر لغو صدور مجوز کارگزاری ها، امکان لغو مجوز برای فعالان این عرصه هم وجود دارد؟
میرصانعی: لغو مجوز به منظور کاهش تعداد آنها پیش نمی آید و اگر مرتکب خطایی شوند، همچون روال سابق با آنها برخورد های لازم می شود.  در مجموع احتمال لغو مجوز برای فعالان این عرصه بسیار ضعیف است و مطابق مقررات بازار سرمایه اگر کارگزاری تخلف سطح بالا و عمده ایی را مرتکب شد که اقدام آن هیچ بازخورد جایگزینی بجز لغو مجوز آنان نداشت، این اتفاق برای آنها می افتد. اما طی سال های اخیر چنین تجربه ای برای کارگزاری ها به ثبت نرسیده و خوشبختانه در این مدت  تخلفی که منجر به لغو کارگزاری شود، ثبت نشده است.
 

اخبار مرتبط

گوشت ارزان شد

براساس آخرین آمار منتشره قیمت 6 گروه از مواد خوراکی در هفته منتهی به 20 مهرماه سال جاری با... 26 مهر 1397

نظرات شما