نسیم اقتصاد- شرکت مهرکام پارس جدیدترین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1396/12/29 خود را براساس دوره 6 ماهه حسابرسی نشده با کاهش سودآوری راهی بازار سرمایه کرد.

به گزارش خبرنگار نسیم اقتصاد، بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت مهرکام پارس، پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه 96 با سرمایه 828 میلیارد ریال مبلغ 35 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات برآورد شده که حاکی از تعدیل منفی 27 درصدی نسبت به پیش بینی های قبلی است.
بدین ترتیب،  درحالیکه سود هر سهم "خمهر" در گزارش قبل 48 ریال برآورد شده بود که این رقم در گزارش جدید به 35 ریال کاهش یافت.
شایان ذکر است تعدیل منفی بودجه برآوردی سال مالی جاری مهرکام پارس در حالی اعلام شد که این مجموعه از  پوشش 26 درصدی سود جدید خود برای دوره 6 ماهه نخست سال مالی جاری خبر داده و به ازای هر سهم مبلغ 9 ریال سود شناسایی کرده است.
براساس گزارش منتشر شده از عملکرد میان دوره 6 ماهه "خمهر"، این مجموعه 3305 میلیارد ریال فروش داشته، اما به دلیل رشد هزینه بهای تمام شده تولید در پوشش سود ناخالص برآوردی خود ضعیف عمل کرده است. بطوریکه دراین بخش مهرکام پارس تنها توانسته 36 درصد سود ناخالص پیش بینی شده خود را پوشش دهد.
همچنین مقدار تولید در این گزارش 46 درصد و مقدار فروش حدود 45 درصد نسبت به پیش بینی ها محقق شده است؛ از نظر مقداری نیز "خمهر" نزدیک به 51 درصد فروش خود را پوشش داده است.
 

اخبار مرتبط

نظرات شما