نسیم اقتصاد- سیر صعودی تراکنش‌های اینترنتی و موبایلی شرکت پرداخت الکترونیک سامان ادامه دارد.

به گزارش پایگاه خبری نسیم اقتصاد، تازه‌ترین آمار مربوط به سهم بازار شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت که توسط بانک مرکزی منتشر شده است، نشان می‌دهد روند تراکنش‌های موبایلی و اینترنتی شرکت پرداخت الکترونیک سامان در مهر ماه سال جاری کماکان رو به رشد بوده است.
بر اساس این گزارش، سپ با در اختیار داشتن 29.33 درصد از سهم بازار تراکنش‌های اینترنتی همچنان پیشتاز این عرصه در میان شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات پرداخت محسوب می‌شود. این عدد در مقایسه با 28.5 درصد سهم بازار این شرکت در شهریور ماه، 0.82 درصد رشد نشان می‌دهد.
این گزارش حاکی است، در ابزار پذیرش موبایلی، سهم بازار «سپ» به عنوان نخستین ارائه‌دهنده این خدمات در کشور با نام تجاری 724، با رشدی 1.67 درصد درصدی، به 19.71 درصد از کل تراکنش‌های موبایلی کشور رسیده است.
گفتنی است، شرکت پرداخت الکترونیک سامان با در اختیار داشتن 17.12 درصد از کل تراکنش‌های ابزارهای پرداخت (شامل کارتخوان، درگاه اینترنتی و موبایلی) همچنان سهم قابل توجهی از این بازار را در کشور در اختیار دارد.
 

اخبار مرتبط