نسیم اقتصاد- طحانی با بیان اینکه در اقتصاد و شرکت های بورسی عنوان حاکمیت شرکتی بسیار پررنگ است، گفت: با این حال، سهامداران خرد عملا نتوانسته اند در ایفای حقوق خود در شرکت موفق باشند.

به گزارش پایگاه خبری نسیم اقتصاد به نقل از سنا، مدیرعامل شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه، اعمال حاکمیت شرکتی در بازار سرمایه کشورهای توسعه یافته را مفهومی نهادینه شده توصیف کرد و گفت: شایسته سالاری و توسعه بخش خصوصی واقعی در کشور اصل اول اعمال حاکمیت شرکتی است.
مهدی طحانی ضمن بیان مطلب فوق بیان داشت: عنوان حاکمیت شرکتی، یک اصطلاح مهم بین المللی  است که به فضای ادبیات اقتصادی کشور ما نیز وارد شده است. این مفهوم با این امید که بین مدیریت و مالکیت شرکت ها، پاسخگویی به دیگر سهامدارانی که در مدیریت دخالتی ندارند، جاری شود طراحی شده  اما در عمل، هنوز شاهد آن نیستیم.
وی با بیان اینکه در اقتصاد و در شرکت های بورسی ما عنوان حاکمیت شرکتی بسیار پررنگ است، افزود: با این حال، سهامداران خرد عملا نتوانسته اند در ایفای حقوق خود در شرکت موفق باشند.
طحانی در تکمیل گفته های خود اظهار داشت: درست است که اکنون بحث حاکمیت شرکتی برای اکثر شرکت های ایرانی در نظر گرفته شده است؛ ولی در کل، این مساله از سیاست گذاری های دولتی نشات می گیرد.
مدیرعامل شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه ادامه داد: در واقع با اجرای حاکمیت شرکتی باید استقلال بخش خصوصی تضمین شود. همچنی برای سرمایه گذاران خرد این اطمینان که بخش پاسخگو وجود دارد، از پول آنها در مقابل تصمیمات خلق الساعه حفاظت می شود و در مقابل فساد ها و لغزش های احتمالی گزارشگری به موقع وجو دارد، حاصل می شود.
طحانی با بیان اینکه حاکمیت شرکتی عنوانی بسیار مهم با محتوایی بسیار سنگین است به برخی الزامات حاکمیت شرکتی اشاره کرد و گفت: سرمایه گذاران خرد همواره باید اهرمی در اختیار داشته باشند تا مطمئن شوند شرکتی شفاف و پاسخگو در جهت حداکثرسازی سود آنها کار می کند؛ ولی متاسفانه تاکنون چه در نظام بانکی، چه در صنعت پتروشیمی و چه در پالایشگاه ها فقط با نام حاکمیت شرکتی مواجه بوده ایم.
وی با بیان اینکه اعمال حاکمیت شرکتی چتر امنیت بازار سرمایه است، تاکید کرد: حاکمیت شرکتی تنها در صورتی به شکل واقعی آثار خود را نشان خواهد داد که دولت ها تصمیم بگیرند  به صورت شفاف در اقتصاد حضور پیدا کنند، رانت اقتصادی در کشور حذف شود و مبنای طبقه بندی شرکت ها و افراد، شایسته سالاری باشد.
طحانی با بیان اینکه کشورهای توسعه یافته، موضوع  حاکمیت شرکتی را از ابتدا در ساختار سازمانی و کشورداری خود لحاظ می کنند، گفت: کشورهای در حال توسعه مانند اندونزی و مالزی حتی در صورت جلسه های مجامع خود و نحوه اطلاع رسانی شرکت ها به بازارهای مالی و بازار سرمایه، بحث حاکمیت شرکتی را وارد کرده اند.
این کارشناس بازار سرمایه، افزود: در اقتصاد های دولتی انتصاب مدیر از سوی دولت انجام می شود؛ لذا این مدیر هیچ احساس و تعصبی نسبت به مالکیت آن شرکت ندارد که بخواهد به خاطر حداکثرسازی سود آن کاری کند لذا یکی از الزامات توسعه اقتصادی تقویت بخش خصوصی است.
طحانی آثار سوء ناشی از خلا بحث حاکمیت شرکتی را در برخی مجموعه های بزرگ کشور قابل مشاهده دانست و گفت: به عبارتی چون شاکله اقتصاد دولتی بوده و دولت ها هم به فراخور زمان و بسیار کوتاه مدت در اقتصاد برنامه ریزی کرده اند، آثار سوء مدیریتی آن در انواع صندوق های بازنشستگی قابل مشاهده است.
 

اخبار مرتبط

نظرات شما