نسیم اقتصاد- میزان سرمایه‌گذاری خارجی در هفت منطقه آزاد در سال 1395 معادل 3103 میلیون دلار بوده که این رقم با توجه به سرمایه‌گذاری خارجی 1291 میلیون دلاری در سال 1394 رشدی معادل 41.6 درصد داشته است.

به گزارش پایگاه خبری نسیم اقتصاد به نقل از ایسنا، جذب سرمایه‌گذاری خارجی از مهمترین موضوع‌ها در رشد و توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه است که البته نیاز به هدایت و تخصیص این منابع به بخش‌های مولد اقتصادی دارد. سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد از سال 1393 با توجه به رفع تدریجی تحریم‌های بین‌المللی و حضور سرمایه‌گذاران روند رو به رشدی داشته و با تکمیل زیرساخت‌های لازم و اصلاح قوانین و مقررات مربوط به جذب سرمایه‌گذاری خارجی حتی می‌تواند شرایط مطلوب‌تری هم داشته باشد؛ چراکه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از پتانسیل‌های بالایی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی برخوردارند.
همچنین منابع مالی شرکت‌های خارجی در شرایط فعلی و با توجه به کاهش درآمدهای دولت یک منبع مهم مالی به شمار می‌رود. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهایی که به توسعه اقتصادی دست یافته‌اند نقش مهمی دارد و در سال 2014 تقریباً معادل 0.8 درصد تولید ناخالص داخلی ایران سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بوده است؛ در حالی که این نسبت برای کشورهایی نظیر ترکیه، مالزی و سنگاپور به ترتیب برابر با 1.6، 3.5 و 20.7 درصد بوده است.
میزان سرمایه‌گذاری خارجی در منطقه آزاد کیش به ترتیب از سال 1391 تا 1395 معادل 30، صفر، صفر، 33 و 104 میلیون دلار بوده است. همچنین منطقه آزاد قشم به ترتیب طی سال‌های مذکور 2، صفر، 2، 73 و 2006 میلیون دلار جذب سرمایه گذاری خارجی داشته است. در منطقه آزاد چابهار نیز میزان سرمایه‌گذاری خارجی طی سال‌های 1391 تا 1395 به ترتیب معادل صفر، 5، 38، 8 و 14 میلیون دلار بوده است.
همچنین منطقه آزاد انزلی طی پنج سال مذکور میزان سرمایه‌گذاری خارجی برابر با صفر، صفر، صفر، 13 و 40 میلیون دلار داشته است. علاوه بر این منطقه آزاد اروند در سال‌های 1391 تا 1395 سرمایه خارجی معادل، صفر، یک، 23، 53 و 106 میلیون دلار جذب شده است. منطقه آزاد ارس نیز طی سال‌های 1391 تا 1395 به ترتیب سرمایه‌گذاری خارجی معادل صفر، 17، 552، 49 و 119 میلیون دلار داشته که این سرمایه‌گذاری در مورد منطقه آزاد ماکو به ترتیب برابر با صفر، 4، 2، 1062 و 120 میلیون دلار بوده است.
بدین ترتیب مناطق آزاد کیش، قشم، چابهار، انزلی، اروند، ارس و ماکو به ترتیب طی سال‌های 1391 تا 1395 سرمایه‌گذاری خارجی معادل 167، 2677، 65، 53، 183، 733 و 1188 میلیون دلار داشته‌اند. علاوه بر این هفت منطقه آزاد مذکور در سال‌های 1391 تا 1395 مجموعاً سرمایه‌گذاری خارجی معادل 32، 27، 617، 1291 و 3103 میلیون دلار داشته‌اند.
 

اخبار مرتبط

نظرات شما