نسیم اقتصاد- داستان زیان دهی صنایع در دولت تدبیر و امید با وجود گذشت چهار سال به پایان نرسیده است و وضعیت صنایع همچنان نامناسب است. در این میان صنایع حوزه IT هم طی سالهای اخیر با زیانهای هنگفتی رو به رو بوده که اپراتورهای تلفن همراه هم از این قاعده مستثنی نیست.

به گزارش پایگاه خبری نسیم اقتصاد به نقل از نود اقتصادی، هفته گذشته برای اولین بار اطلاعات و صورتهای مالی شرکت رایتل بر روی سایت کدال قرار گرفت. براساس این اطلاعات زیان انباشته رایتل در پایان سال 1395 بیش از 729 میلیارد تومان بوده است.
نگاهی به عملکرد این شرکت نشان می دهد که در پایان سال 1392 رایتل کمتر از 23 میلیارد تومان زیان خالص داشته است، اما در پایان سال 1393 زیان خالص رایتل به بیش از 131 میلیارد تومان رسیده است که افزایشی بیش از 5 برابر را نشان میدهد. روند زیاندهی رایتل که از سال 1393 شدت گرفته در سال 94 هم ادامه یافت و زیان خالص رایتل با 50 درصد افزایش در سال 94 به مرز 200 میلیارد تومان رسید. رایتل در پایان سال 1395 درحالیکه بیش از 666 میلیارد تومان درآمد داشته است، که شاهد زیان 241 میلیارد تومانی در صورتهای مالی خود بوده است. زیانی که هزینه های مالی (بهره) در آن نقش عمده ای داشته است. مقایسه شرایط رایتل در سال 1395 با سال 1392 نشان از افزایش 10 برابری زیان خالص این شرکت دارد.