نسیم اقتصاد- بحران یعنی عدم انطباق بین نیازها و منابع؛ تغییر ناگهانی ، بروز حوادث غیرمنتظره و خطرناک و نداشتن اطمینان از اوضاع و بر هم خوردن تعادل.به عبارت دیگر تغییر ناگهانی، شدیدتر از حالت عادی و غافل‌گیری تهدیدآمیز، از جمله معیارهای تعریف بحران هستند.

به گزارش پایگاه خبری نسیم اقتصاد، براساس این تعریف در شرایط عادی، توازن بین نیازهای جامعه از یک طرف و توانمندیها و منابع موجود از طرف دیگر برقرار است اما با بروز شرایط بحرانی که می‌تواند نتیجه بروز هر اتفاق غیرعادی و پیش‌بینی نشده طبیعی و غیرطبیعی مانند زلزله، سیل و... باشد، به دلیل شرایط خاصی که بر جامعه تحمیل می‌شود دیگر توازن بین نیازها و منابع برقرار نخواهد بود.
چنانچه بخواهیم تعریفی دقیق از بحران ارایه دهیم باید آن را با توجه به تناسب شرایطی که افراد در آن قرار دارند تعریف کرد. این نکته که در شرایط بحرانی باید اقدامات اساسی و جدی انجام شود تا شرایط، بحرانی‌تر نشود مورد پذیرش همه کشورها و مردم است زیرا شرایط بحرانی از شرایط عادی متمایز است.
پس می توان گفت هنگامی که مجموعه شرایط خاصی، روال متداول و پیش‌بینی شده جریان کار، فعالیت، تولید، خدمت‌رسانی ، زندگی، ارتباطات، تامین نیازهای عمومی، سلامت، محیط‌زیست و یا افکارعمومی را تغییر یکباره می‌دهد، در این حالت شرایط بحرانی بروز کرده است.
نقش روابط عمومی در حل بحران به معنای سوق دادن هدفمند جریان پیشرفت امور به روالی قابل کنترل و انتظار برگشت امور در اسرع وقت به شرایط قبل از بحران است. این موضوع از عواملی است که معمولاً ‌از بیرون به مسوولان مدیریت بحران فشار می‌آورد و خود یکی از مهمترین عوامل تصمیم‌گیری‌های غلط و گسترش دامنه بحران محسوب می‌شود.
سازمانها در مواقع بحران مانند کالبدی روی میز تشریح در معرض افکار عمومی و رسانه ها قرار می گیرند و یکایک اعضای سازمان با دقتی بالا کنترل، تجزیه و نقد می شود. خصوصاً زمانی که منافع عمومی وابسته به موفقیت یا شکست سازمان باشد، که در این حالت پیگیریهای افکار عمومی و رسانه ها بسیار بیشتر و موشکافانه تر خواهد بود.
مدیریت بحران : به معنی روش چیرگی بر بحران و تحت کنترل قرار دادن فشارها و مسیرها و دوری از نقاط ضعف و بهره برداری از نقاط قوت و نهایتاً دستیابی که بالاترین میزان دستاوردها در کوتاهترین زمان و با کمترین زیانها می باشد. بــــرخی می پرسند : « آیا در بحرانها نقاط قوتی نیز وجود دارد؟ » پاسخ می دهیم : « آری » چینی ها می گویند: « با هر بحرانی، فرصتی متولد می شود. »
 بنابراین یکی از وظایف روابط عمومی جستجوی راه حل پیش از وقوع بحرانها و چیرگی بر بحران پس از وقوع آن است که اصطلاحاً به آن « مدیریت ارتباطات در بحرانها » گفته می شود. بروز بحرانها در نوع خود موضوع تازه ای نیست، چه در سطح فردی، چه سازمانی و چه در سطح کشورها، بحرانهای بسیاری در سالهای اخیر رخ داده است. اما آنچه تازگی دارد توجه ویژه ای است که پژوهشگران پیرامون این موضوع مبذول می دارند. زیرا به اهمیت عملکرد در مدیریت بحران پی برده اند. دانش « مدیریت بحران » حاصل پیشرفت دانش و فناوری ابزارهای ارتباط جمعی است. به طور مشخص مدیریت ارتباط با افکار عمومی مرتبط با بحران که نقش اصلی را در حل شدن مشکل یا پیچیده تر کردن آن ایفا می کند.
مدیریت و ارتباطات در بحران از کارویژه های اساسی روابط عمومی هر سازمان است. با این وصف که یک روابط عمومی حرفه ای چنان بر شرایط و اتمسفر سازمانش مسلط خواهد بود که حتی بحران در راه را هم میتواند پیش بینی کند و برای بروز هر بحرانی به سرعت برنامه و مدیریت مرتبط را داراست و با آن وارد مقابله و حل بحران می شود.
 

اخبار مرتبط

نظرات شما