نسیم اقتصاد- برای نخستین بار در صنعت نفت، اوراق مشارکت به صورت ریالی با پایه ارزی عرضه می‎شود و ریسک ارزی آن را شرکت ملی نفت تقبل می‎کند.در این راستا، هماهنگی‎های لازم با بورس صورت گرفته و در حال اخذ مجوز هستیم.

به گزارش پایگاه خبری نسیم اقتصاد به نقل از سنا، مدیرعامل شرکت ملی نفت از نخستین قرارداد احداث LNG با شرکت نروژی ، نهایی شدن 10 قرار داد در سال جاری و برنامه عرضه اوراق مشارکت ریالی با پایه ارز در بورس خبر داد.
علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت در سومین کنگره راهبردی نفت و نیرو گفت: با رویکرد اتخاذ شده در 2 سال اخیر و با تکیه بر مباحث ازدیاد برداشت و بازخوردهایی که در این زمینه دریافت کردیم، به این نتیجه رسیدهایم که رسیدن به این ظرفیت تولید 6 میلیون بشکه با بهرهمندی از مدیریت بهینه، سرمایه خارجی و فناوریهای روزآمد دنیا امکانپذیر است.
وی با بیان اینکه امکان دستیابی به این ظرفیت تولید، از سال دوم برنامه هفتم توسعه فراهم میشود، از برنامهریزی برای ایجاد 4.5 تا 5 میلیون بشکه ظرفیت تولید روزانه نفت در پایان برنامه ششم خبر داد.
مدیرعامل شرکت ملی نفت قیمت تمام شده تولید نفت در ایران را همچنان مطلوب خواند و گفت: ایران جزو کشورهایی است که نفت را با کمترین قیمت تولید میکنند و از آنجا که مدل اقتصادی شرکتهای بینالمللی را به طور مستمر پایش می‏کنیم، ایران از حیث سودآوری جزو بهترین کشورهای دنیاست.
وی با بیان اینکه شرکتهای بین المللی نفت روی مدیریت مخزن، مدیریت پروژه در ابعاد کلان و اداره فرآیند تامین منابع مالی تمرکز کردهاند، ادامه داد: شرکتهای اکتشاف و تولید ایرانی همچنان به حوزه مهندسی، خرید و ساخت چسبندگی دارند و باید تغییر وضع دهند.
عرضه اوراق مشارکت ریالی با پایه ارز در بورس
کاردر درباره راهکارهای تامین منابع مالی پروژههای نفتی گفت: برای نخستین بار در صنعت نفت، اوراق مشارکت به صورت ریالی با پایه ارزی عرضه میشود و ریسک ارزی آن را شرکت ملی نفت تقبل میکند.در این راستا، هماهنگیهای لازم با بورس صورت گرفته و در حال اخذ مجوز هستیم.
وی انتشار اوراق مشارکت به شکل سابق و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و منابع بانکی را از دیگر راهکارهای تامین منابع از داخل عنوان کرد و افزود: در فرایند توسعه میدانها در قالب EPC نیز با اتصال به ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و بازپرداخت سرمایه از محل تولیدات میدان، میتوان کار را پیش برد.
وی از تدوین بستههای مختلف هر یک با ارزش حدود 300 میلیون دلار برای اجرای طرحها و پروژههای مختلف خبر داد و گفت: مناقصات لازم به ترتیب برگزار میشود و امیدواریم این اقدام، ظرفیت مناسبی برای افزایش سطح فعالیتهای شرکتهای داخلی پدید و به تبع آن، سازندگان داخلی فراهم کند.
 

اخبار مرتبط

نظرات شما