نسیم اقتصاد- امضای نخستین قرارداد FLNG ایران در آینده‎ای نزدیک، انتشار اوراق مشارکت ریالی با پایه ارزی نخستین بار در صنعت نفت کشور، برنامه‎ریزی برای استفاده از شرکت‎های بهره‎بردار به ویژه در میدان‌های غرب کارون و تداوم تلاش‎ها برای استفاده بیشتر از توان شرکت‎های خصوصی و ظرفیت‎های داخلی، مهمترین سرفصل‎ صحبت‎های مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در سومین کنگره راهبردی نفت و نیرو بود.

به گزارش پایگاه خبری نسیم اقتصاد به نقل از شانا، علی کاردر، در آیین گشایش سومین کنگره راهبردی نفت و نیرو، وضع منابع هیدروکربوری ایران را ممتاز توصیف کرد و با اشاره به ظرفیت تولید روزانه 6 میلیون بشکه نفت در مقطعی پیش از انقلاب اسلامی، گفت: اگرچه عدهای خیلی موافق بازگشت این میزان تولید نبودند، اما خوشبختانه با رویکرد اتخاذ شده در 2 سال اخیر و با تکیه بر مباحث ازدیاد برداشت و بازخوردهایی که در این زمینه دریافت کردیم، به این نتیجه رسیدهایم که رسیدن به این ظرفیت تولید با بهرهمندی از مدیریت بهینه، سرمایه خارجی و فناوریهای روزآمد دنیا امکانپذیر است.
وی با بیان اینکه امکان دستیابی به این ظرفیت تولید، از سال دوم برنامه هفتم توسعه فراهم میشود، از برنامهریزی برای ایجاد 4,5 تا 5 میلیون بشکه ظرفیت تولید روزانه نفت در پایان برنامه ششم خبر داد.
کاردر قیمت تمام شده تولید نفت در ایران را همچنان مطلوب خواند و افزود: معادل ارزی نرخ تمام شده تولید، ایران را جزو کشورهایی قرار داده که با کمترین قیمت تولید میکنند و از آنجا که مدل اقتصادی شرکتهای بینالمللی را به طور مستمر پایش می‏کنیم، ایران از حیث سودآوری در این زمینه، جزو بهترین کشورهای دنیاست.
وی به فرایند توسعه در پارس جنوبی اشاره کرد و گفت: کار توسعه در این میدان مشترک به استثنای بخش فشارافزایی، در سال 97 پایان مییابد.
استفاده از شرکتهای بهره‏بردار ایرانی در دستور کار شرکت ملی نفت
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران بار دیگر به میدانمحور شدن فعالیتها در این شرکت تاکید کرد و گفت: برآورد خروجیها و تنظیم پرتفولیو به طور مشخص از ویژگیهای عملکرد میدانمحور است که قراردادهای جدید نفتی و دیگر قالبهای قراردادی به منظور توسعه میدان‌ها در همین مسیر اجرایی میشوند.
کاردر از برنامهریزی شرکت ملی نفت ایران برای استفاده از شرکتهای بهرهبردار ایرانی به ویژه در میدان‌های غرب کارون خبر داد و افزود: بهتر است شرکتهایی به این منظور ایجاد شوند و حتی به طور تخصصی در این حوزه فعالیت کنند که تاکنون هم شرکتهایی در این زمینه فعال شدهاند.
وی با یادآوری اینکه شرکتهای بین المللی نفت (IOC) روی مدیریت مخزن، مدیریت پروژه در ابعاد کلان و اداره فرآیند تامین منابع مالی تمرکز کردهاند، ادامه داد: این درحالی است که شرکتهای اکتشاف و تولید ایرانی همچنان به حوزه مهندسی، خرید و ساخت (EPC) چسبندگی دارند و باید تغییر وضع دهند.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در ادامه صحبتهای خود، به واگذاری NGL 3200 و خارک اشاره کرد و افزود: همانطور که NGL 3200 به پتروشیمی واگذار شد، از این روند حمایت میکنیم و اگر شرکتهایی که در حوزه پتروشیمی فعال هستند و احداث NGL را هم در دستور کار قرار دهند، حاضریم در زمینه توسعه میدان نیز با آنها همکاری کنیم؛ تاکنون هم در این حوزه، مطالعه 2 میدان گازی را واگذار کردهایم.
کاردر یادآور شد: به گاز برای مصرف داخلی نیاز نداریم و گازی که در این میدانها تولید میشود باید در زنجیره ارزش به محصولات پتروشیمی تبدیل شود.
انتشار اوراق مشارکت با پایه ارزی در آیندهای نزدیک
معاون وزیر نفت در ادامه، به توضیحاتی درباره راهکارهای تامین منابع مالی پروژهها پرداخت و اعلام کرد که برای نخستین بار در صنعت نفت، اوراق مشارکت به صورت ریالی با پایه ارزی عرضه میشود و ریسک (هجینگ) ارزی آن را شرکت ملی نفت تقبل میکند.
وی گفت: در این راستا، هماهنگیهای لازم با بورس صورت گرفته و در حال اخذ مجوزهای مورد نیاز هستیم.
کاردر، انتشار اوراق مشارکت به شکل سابق، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و منابع بانکی را از دیگر راهکارهای تامین منابع از داخل کشور عنوان کرد و افزود: در فرایند توسعه میدانها در قالب EPC نیز با اتصال به ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و بازپرداخت سرمایه از محل تولیدات میدان، میتوان کار را پیش برد.
وی با بیان اینکه برآنیم امسال 10 قرارداد را به سرانجام برسانیم، درباره نتایج مطالعات دریافت شده از شرکت های خارجی عنوان کرد: خوشبختانه این شرکتها پیام ما مبنی بر اهمیت ازدیاد برداشت را به خوبی دریافتهاند و در تمام نتایج مطالعاتی که ارائه داده‎‌اند، بهرهمندی از روشهای EOR و IOR را مدنظر قرار دادهاند.
کاردر یادآور شد: در این مرحله، تنها پیشنهادهای فنی مورد بررسی قرار میگیرد و در صورتی که بحث فنی به طور کامل در سه لایه کارگروه فنی، مشاوران مخازن و مشاوران عالی مخازن بررسی شود و مورد تایید قرار گیرد، مذاکرات اقتصادی و قراردادی در دستور کار قرار میگیرد.
وی با بیان اینکه شرکتهای اکتشاف و تولید ایرانی همچنان فرصت دارند خود را به شرکتهای خارجی به عنوان شریک در توسعه میادین معرفی کنند و یا متقاضی توسعه میدان شوند، ادامه داد: هنوز برخی شرکتهای خارجی، شریک داخلی خود را انتخاب نکردهاند و امیدواریم شرکتهای اکتشاف و تولید ایرانی با بالا بردن سطح استانداردهای خود، بیش از پیش در این زمینه ایفای نقش کنند.
وی از تدوین بستههای مختلف هر یک با ارزش حدود 300 میلیون دلار برای اجرای طرحها و پروژههای مختلف خبر داد و گفت: مناقصات لازم به ترتیب برگزار میشود و امیدواریم این اقدام، ظرفیت مناسبی برای افزایش سطح فعالیتهای شرکتهای داخلی پدید و به تبع آن، سازندگان داخلی فراهم کند.
امضای نخستین قرارداد FLNG و لغو مناقصه مخزن جاسک
کاردر با بیان اینکه نخستین قرارداد احداث FLNG در صنعت نفت ایران با ظرفیت نیم ملیون تن به زودی با شرکتی نروژی امضا میشود، ادامه داد: قرارداد بلندمدت و 20 ساله است و فرمول قیمت‌گذاری از سوی وزارت نفت اعلام و ابلاغ میشود.
مدیرعامل شرکت ملی نفت بر سیاست این شرکت مبنی بر بهرهمندی بیشتر از توان شرکتهای خصوصی در بخش پایین دست نظیر احداث آبشیرینکنها، نیروگاهها و ... تاکید کرد و در عین حال یادآور شد: شرکتها باید در مناقصه‌ها قیمت واقعی دهند زیرا شرکت ملی نفت به طور طبیعی اقتصاد پروژه را از منظر خود نیز بررسی میکند و در صورتی که مانند مناقصه مخزن جاسک که بنا بود در قالب ساخت، مالکیت و بهره‌برداری (BOO) واگذار شود، توجیه اقتصادی کافی نداشته باشد، این روند ادامه نخواهد یافت.
کاردر گفت: این مناقصه به دلیل ارائه قیمتهای غیرواقعی لغو شد و امیدواریم شرکتها از این پس با ارائه قیمتهای طبیعی بازار، به تداوم سیاست شرکت ملی نفت مبنی بر همکاری بیشتر با بخش خصوصی کمک کنند؛ زیرا در غیر این صورت شرکت ملی نفت ناگزیر خواهد شد این دست از پروژهها را با سرمایهگذاری مستقیم خود اجرایی کند.
وی از واگذاری پروژهها در قالب ساخت، بهره‌برداری و انتقال BOT، ساخت، مالکیت و بهرهبرداری و مشارکت عمومی-خصوصی PPP و .... استقبال کرد و گفت: استرالیا و هند از کشورهایی هستند که به خوبی در مسیر اجرای پروژهها در قالب مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) گام برداشتند و نتایج خوبی گرفتند.
کاردر در پایان با بیان اینکه فعلا نگرانی در باره صحبتهای آقای ترامپ وجود ندارد، عنوان کرد: فضای کار به طور تخصصی شکل گرفته و مسیر خوبی ایجاد شده است که امیدوارم با قوت ادامه یابد.
 

اخبار مرتبط

نظرات شما